Ajankohtaista

MiBin toimiston palveluajat kesällä 2018

MiBin jäsenrekisteristä ja -laskutuksesta vastaava yhdistyskoordinaattori on lomalla 5. – 24.7.2018. Jäsenhakemukset ja -maksut sekä MiBin jäsenten Facebook-ryhmiin hyväksymiset käsitellään heinäkuulla vasta loman jälkeen eli 25.7.2018. Info-sähköpostiin vastataan loman aikana rajoitetusti. Toivotamme kaikille rentouttavaa ja aurinkoista kesää!

Mothers in Business MiB ry 19.6.2018

 

Kutsu Mothers in Business MiB ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen 27.3.2018

Tervetuloa yhdistyksemme kokoukseen tiistaina 27.3.2018 klo 17-19. Asialistalla ovat muun muassa toimintakestomuksen ja tilinpäätöksen vahvistaminen vuodelle 2017, tarkennettu talousarvio 2018, hallituksen täydentäminen ja sääntömuutos.

Kokoonnumme MiB-paikkakunnilla Helsingissä, Rovaniemellä ja Tampereella sekä muodostamme etäyhteyden kokouspaikkojen välille.

Kokouksen esityslista:

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Kokouksen järjestäytyminen
 3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. Esityslistan hyväksyminen
 5. Toiminnantarkastuksen, toimintakertomuksen, toiminnantarkastajien lausunnon  ja tilinpäätöksen vahvistaminen vuodelta 2017
 6. Vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille tilikaudelta 2017
 7. Tarkennettu talousarvio vuodelle 2018
 8. Hallituksen täydentäminen
 9. Fambition kuulumiset
 10. Sääntömuutos yhdistyksen jäsenten erottamisesta
 11. Muut esille tulevat asiat
 12. Kokouksen päättäminen

Kevätkokoukseen voivat osallistua kaikki Mothers in Business MiB ry:n jäsenet. Lisätietoa kokouksesta osoitteesta info(a)mib.fi. Tervetuloa!

 

Mothers in Business MiB ry 19.3.2018

 

Mothers in Business kannanotto:

Uraäitien verkosto tyrmistynyt perhevapaauudistuksen kaatumisesta   “Näin tärkeää asiaa ei voi jättää päättämättä”

 

Mothers in Business MiB ry on pettynyt siihen, että perhevapaauudistus on jäämässä tältä hallitukselta hyllylle. Uraäitien verkoston mukaan perhevapaamallin uudistaminen on ainoa merkittävä tapa naisten työelämäaseman parantamisessa ja tasa-arvon lisäämisessä työmarkkinoilla. Yhdistys näkee isien kiintiön kasvattamisen välttämättömänä, jotta perhevapaiden käyttöä saadaan tasattua.

 

Mothers in Business -verkoston mukaan nykyinen perhevapaajärjestelmä ei vastaa tätä aikaa, eikä mukaile yhteiskunnan tasa-arvotavoitteita. Perhevapaiden aiheuttamat riskit työuralle ja palkkakehitykselle kohdistuvat naisiin, ja perhevapaiden kustannukset kasautuvat naisvaltaisille aloille.  

 

“Naiset ja äidit kohtaavat syrjintää, epätasa-arvoa ja ennakkoluuloja työmarkkinoilla. Perhevapaajärjestelmän tasa-arvoistaminen on ainoa tehokas keino purkaa sukupuolten välistä epätasa-arvoa työelämässä. Järjestelmät ylläpitävät, mutta toisaalta myös muokkaavat asenteita.”  Mothers in Business MiB ry:n hallituksen edunvalvontavastaava Mirva Niskasaari painottaa.

 

Verkosto ei niele perhevapaauudistuksen kaatamista kustannusperustein.

 

“Perhevapaauudistus olisi voitu halutessaan toteuttaa kustannusneutraalisti. Mothers in Business on laatinut oman perhevapaamallin, joissa on huomioitu kaikki hallituksen antamat reunaehdot. Malli on kustannusneutraali”, MiB ry:n omaa perhevapaatyöryhmää luotsannut Kristiina Paavola toteaa.  

 

MiB ry muistuttaa, että hallituksen antamia reunaehtoja voidaan myös muuttaa. Resurssien jaolla annetaan myös signaaleja siitä, että mikä on tärkeää.

 

“Tarpeellisiin yhteiskunnallisiin uudistuksiin on aiemmin pystytty osoittamaan rahaa. Hämmästyttää ja ihmetyttää, ettei tätä nähty niin tärkeänä”, Paavola summaa.

 

Niskasaaren mukaan merkittävää perhevapaauudistusta on odotettu pitkään ja tarve sille on MiBin jäsenistön kokemuksen mukaan todellinen. “Uudistuksen ei saa antaa karata kauas tulevaisuuteen.” Niskasaari päättää.

 

Lisätiedot:

Yhteenveto MiB ry:n ehdottamasta 9+9 -perhevapaamallista

Mothers in Business MiB ry 09.02.2018

 

Mothers in Business kannanotto:

MiB ry toivoo rohkeita uudistuksia perhevapaajärjestelmään – “9+9-malli olisi aidosti tasa-arvoinen”


Perhevapaajärjestelmää uudistava työryhmä kertoo linjauksistaan lähiviikkojen aikana. Mothers in Business -verkosto (MiB) toivoo rohkeaa ja tasa-arvoa luovaa uudistusta. Järjestö on esittänyt perhevapaauudistukseen omaa 9+9-mallia, jossa perhevapaat jaettaisiin aidosti tasa-arvoisesti: 9 kk äidille ja 9 kk isälle. Kotihoidontukea ei enää olisi maksussa, mutta mahdollisuus hoitaa lasta kotona 3-vuotiaaksi hoitovapaan turvin säilyisi.  


“Tehokkain tapa jakaa vanhemmuutta, hoivaa ja työelämän vastuita on korvamerkitä vapaat tasa-arvoisemmin. Perhevapaauudistus tulee toteuttaa siten, että nimittäjänä toimii vanhemmuuden ja työelämän tasa-arvon lisääminen”, järjestön puheenjohtaja
Annica Moore painottaa.


MiBin mallissa ansiosidonnaiset vapaat päättyisivät lapsen ollessa 1,5-vuotias.Tämä on sama ikä, johon saakka lapsia keskimäärin hoidetaan kotona. Vapaita ei tarvitse käyttää putkeen, vaan vanhemmat voivat käyttää omat kiintiönsä joustavasti koko- tai osa-aikaisesti kunnes lapsi täyttää kolme vuotta. Jaettavaa yhteistä osuutta ei ole, koska sukupuolineuraalit etuudet päätyvät pääosin äitien käyttämiksi. Malli ottaa huomioon hallituksen uudistukselle asettamat tiukat reunaehdot ja on alustavien laskelmien mukaan kustannusneutraali.


“Koimme, että vain tämän mallin kautta välittyy vahva ja aito viesti tasa-arvosta. Tutkitusti sellainen yhteiskunta, jossa niin naiset kuin miehet kantavat vastuun hoivasta, on oikeudenmukaisempi, toimivampi ja onnellisempi. Perhevapaat ovat juuri tätä ydintä. 9+9-malli tasaisi myös isien oikeuksia vanhemmuuteen.”, mallia valmistellut MiBin edunvalvonnan ohjelmapäällikkö
Kristiina Paavola sanoo.


MiBin mallissa etuudet ovat korvaustasoltaan yhtäläiset molemmille vanhemmille. Etuuden taso on ensin neljän kuukauden ajan 90 prosenttia ja tämän jälkeen 70 prosenttia vapaata edeltäneistä tuloista. Äidillä on lisäksi 2 viikon synnytysvapaa.


Järjestö muistuttaa, että perhevapaauudistus ei yksin riitä vaan sen tueksi tarvitaan laadukas varhaiskasvatus ja perheystävälliset käytännöt.


“Varhaiskasvatukseen tarvitaan lisää resursseja etenkin pienten lasten hoidon laadun takaamiseksi. Työelämän perheystävällisyyttä tulee kehittää tavoitteellisesti, ja perheystävälliset käytännöt tulee kirjata työpaikkojen tasa-arvo-ohjelmiin”, Paavola summaa.


Lue 
yhteenveto MiB ry:n 9+9 -mallista

Mothers in Business MiB ry 05.01.2018

 

Etsimme markkinointivastavaa

 

Haluatko mukaan upeaan MiBin viestintä- ja markkinointitiimiin ja samalla hankkia uutta kokemusta, josta on hyötyä myös työmarkkinoilla? Oletko sujuvakynäinen sisällöntuottaja, jolla on intohimoa markkinointi- ja viestintätehtäviin? Hae MiBin markkinointivastaavaksi! 

 

– Suunnittelet ja toteutat jäsenmaksu-uudistukseen liittyvää viestintää eri kohderyhmille
– Vedät jäsenhankintaan ja jäsenpitoon liittyvää markkinointia ja kampanjoita osana MiBin timanttista viestintä- ja markkinointitiimiä
– Kehität MiBin kohderyhmäkohtaisia ydinviestejä
– Teet yhteistyötä hallituksen ja jäsenasiatiimin kanssa jäsenkokemuksen kehittämiseksi
– Toimit hallituksen viestintä- ja markkinointivastaavan työparina ja tuotat sisältöä MiBin kanaviin ajankohtaisista asioista
– Osallistut muihin MiBin markkinointi- ja viestintätehtäviin ja kehität positiotasi kiinnostuksiisi sopivaksi.

 

Haemme tehtävään markkinoinnin ja markkinointiviestinnän osaajaa, jolla on innostusta MiBin jäsenkokemuksen ja jäsenviestinnän kehittämiseen. Sinulla voi olla jäsenviestintään ja -hankintaan liittyvää tietotaitoa tai olet kiinnostunut oppimaan aihepiiristä lisää. Haemme rohkeaa, reipasta ja oma-aloitteista toimeen tarttujaa. Olet nopea reagoimaan ja sinulla on rohkeutta tarttua MiBiä koskettaviin ajankohtaisiin ilmiöihin ja viestiä niistä ulospäin. Ennen kaikkea haemme joukkoomme innokasta tekijää, joka haluaa panostaa vähän aikaansa ja osaamistaan MiBin toiminnan hyväksi. Kaikki MiBin vapaaehtoiset hoitavat tehtäviään muun perhearjen ohella ja sen sallimissa rajoissa.

 

Hakemukset:
Lisätietoja tehtävästä antaa hallituksen jäsen Sanna Kranjc, p. 050 535 1988 tai sanna.kranjc(a) gmail.com Toimitathan lyhyen vapaamuotoisen hakemuksen itsestäsi info(a)mib.fi 5.1.2018 mennessä. Voit liittää mukaan myös CV:si tai linkin LinkedIn-profiiliisi.

Mothers in Business MiB ry 2.1.2018

 

Mothers in Business kannanotto:

Työttömien aktiivimalli vaatii tuekseen sujuvat päivähoitojärjestelyt

 

Työttömyysturvan aktiivimalli tulee voimaan alle puolentoista vuoden päästä siitä, kun subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen 20 tuntiin mahdollistettiin työttömien lapsilta. Aktiivimalli edellyttää työttömiltä uusia toimenpiteitä, mikä vaatii pieniä lapsia kotona hoitavilta vanhemmilta hoidon järjestämistä väliaikaisesti muulla tavoin. Pienten lasten äitejä edustava Mothers in Business -yhdistys on huolissaan päivähoitopaikkojen saatavuudesta ja vaatii yhtenäistä ohjeistusta kuntatasolle.

 

Ensi viikolla voimaan astuvassa aktiivimallissa vaaditaan kolmen kuukauden tarkastelujaksolla joko 18 tunnin työntekoa, viittä päivää työllistymistä edistävässä toiminnassa tai yli 240 euron tienestejä yritystoiminnalla.

 

“Pienten lasten vanhempien kysymys kuuluu, miten taataan päivähoitopaikan saatavuus kotihoidossa tai vain kerhotoiminnan piirissä oleville lapsille. Entä kuinka nopeasti osa-aikaisesti hoidossa olevan lapsen muuttuneeseen hoidontarpeeseen pystytään omassa päivähoitopaikassa reagoimaan?” Mothers in Business -järjestön edunvalvonnan ohjelmapäällikkö Kristiina Paavola kysyy.

 

Perheet ovat eriarvoisessa asemassa, sillä työttömien lasten hoitoaikaa on rajattu vain osassa kuntia ja hoitopaikan saatavuus ja käytännöt sen järjestämisessä vaihtelevat kunnittain. Kunnallinen hoitopaikka on kuitenkin taattava normaalitilanteessa neljässä kuukaudessa hakemuksen jättämisestä. Jos tilanne on äkillinen ja ennakoimaton, esimerkiksi työllistymisen vuoksi, tulee päivähoitopaikkaa hakea viimeistään kaksi viikkoa ennen hoidon tarvetta.

 

“Yhtälö voi olla pienten lasten vanhemmille mahdoton, jos tilaisuus keikkatyöhön ilmaantuu päivän tai parin varoitusajalla.”

 

Yhtälö voi olla pienten lasten vanhemmille mahdoton, jos tilaisuus keikkatyöhön ilmaantuu päivän tai parin varoitusajalla. Realiteetti on, että päivähoitopaikat ovat monissa kunnissa kiven alla ja lapsia sijoitetaan normaalitilanteissakin kauas kotoa. Äkillisissä tarpeissa hoitopaikkaa ei ehkä kunnalta järjesty, ei ainakaan niin nopeasti, että päivähoitoon tutustumiseen jäisi suosituksen mukainen aika”, huomauttaa Paavola. Paavolan mukaan hoidon järjestäminen muutaman päivän keikkatyön tai koulutuksen takia on raskainta niille työttömille vanhemmille, joilla ei ole ympärillään vahvaa tukiverkkoa tai valmiina tuttua päivähoitopaikkaa. Vaihtuvat hoitopaikat voivat olla raskaita pienelle lapselle.

Työttömiltä vaaditaan väliaikaisia lastenhoitojärjestelyjä vuoden alussa voimaan astuvassa aktiivimallissa.

Mothers in Business ry vaatii, että kunnille valmistellaan yhtäläinen päivähoidon ohjeistus ja päivähoidon saatavuuden haasteet huomioidaan, kun etuuden maksaja päättää työttömyysetuudesta.

 

”Hoidon järjestäminen lapsille pitää olla sujuvaa, jotta pienten lasten vanhemmat eivät putoa tai pudottaudu aktiivimallin ulkopuolelle.”

 

“Ohjeistuksien tulee olla selkeitä perheille. Hoidon järjestäminen lapsille pitää olla sujuvaa, jotta pienten lasten vanhemmat eivät putoa tai pudottaudu aktiivimallin ulkopuolelle. Myös perheystävällisiä käytäntöjä, kuten etäosallistumisen ja itseopiskelun mahdollisuutta työllistämispalveluiden tarjonnassa on kehitettävä ja lisättävä edelleen”, Mothers in Business ry:n puheenjohtaja Heini Wallander summaa.

 

Wallander huomauttaa, että perhevapaille jäävien äitien työttömyysriski on tutkitusti kohonnut.

 

“Huomattavalla osalla jäsenistämme ei ole työpaikkaa, johon palata. Jäsenemme ovat tarttuneet ongelmaan esimerkiksi käynnistämällä tänä vuonna Piilo-osaajat-nimisen äitien työllistämiskampanjan Pirkanmaan alueella. Lastenhoidon ja perhetilanteen huomioiva työllistämisprojekti on ollut erittäin toimiva, ja olemme laajentamassa hanketta myös muille MiBin toimintapaikkakunnille”, sanoo Wallander.  

Mothers in Business MiB ry 27.12.2017

 

 

Valmiina tulevaa vuotta varten

MiBin syyskokouksessa valittiin uusi hallitus, joka lähtee luotsaamaan MiBiä uuden strategian mukaisesti vuonna 2018.

 

Marraskuinen lauantai oli kolea ja taivaalta vihmoi räntää, kun yli 40 MiBin jäsentä osallistui kolmetuntiseen vuosikokoukseen, jossa päätettiin uudesta strategiasta, vuosijäsenmaksusta, talousarviosta sekä toimintasuunnitelmasta vuodelle 2018. Lisäksi MiBillle valittiin uusi hallitus, joka alkaa luotsata kasvavaa yhdistystä vuoden 2018 alusta alkaen.

 

Uusi strategia pitää kasvavan yhdistyksen fokuksen kirkkaana

Mibiläisiä vuosikokouksessa Helsingissä.

MiB on yksi Suomen nopeimmin kasvavista yhdistyksistä. Pelkästään kuluvana vuonna jäsenmäärä on miltei tuplaantunut ja uusia paikkakuntia on tullut mukaan kiihtyvällä tahdilla. Vuosikokouksessa hyväksytyn strategian tärkeimpänä tavoitteena on kehittää MiBin toimintaa vastaamaan yhdistyksen entistä suurempaa kokoa. MiB keskittyy ensi vuonna vahvasti ydintoimintoihinsa, joita ovat verkostoituminen, vaikuttaminen ja tapahtumat. Kohderyhmänä ovat urasuuntautuneet ja korkeasti koulutetut äidit. Toimintaa suunnataan yhä enemmän myös töihin palanneille äidelle ja koko toiminnan pohjana ja mahdollistajana on aktiivinen ja innostava vapaaehtoistoiminta.

 

Ainaisjäsenyydestä vuosijäsenmaksuun

Vuosikokouksessa päätettiin, että MiBissä siirrytään ainaisjäsenyydestä 30 euron suuruiseen vuosijäsenmaksuun 1.2.2018 alkaen. Nykyinen jäsenmaksu luotiin tilanteessa, jolloin toiminta oli suppeaa eikä MiBin kasvusta ja laajenemisesta ollut vielä tietoa. Jotta MiB pystyy kehittymään jäsenistön toivomaan suuntaan sekä luomaan toiminnalleen kestävän pohjan, tarvitaan resursseja. Vuosijäsenmaksun turvin MiB pystyy kehittämään laadukasta toimintaa, panostamaan innostavaan vapaaehtoistoimintaan sekä vakiinnuttamaan työntekijänsä.

 

Uusi hallitus aloittaa vuoden alussa

MiBille valittiin syyskokouksessa uusi hallitus, johon kuuluvat: Rimma Ahonen, Sanna Kranjc, Anne Kuutio, Susanna Mikkonen, Outi Määttä, Mirva Niskasaari, Varpu Sneck-Lehtinen ja Kirsti Toimela. Yhdistyksen puheenjohtajana 2018 aloittaa Annica Moore. Hallitus järjestäytyy tammikuussa, mutta aloittaa perehtymisen jo ennen tätä. Lämpimät onnittelut kaikille!

Mothers in Business MiB ry 28.11.2017

 

Kutsu Mothers in Business MiB ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen 25.11.2017

Tervetuloa yhdistyksemme kokoukseen lauantaina 25.11.2017 klo 13-16. Asialistalla talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2018, jäsenmaksun muuttaminen vuosimaksuperustaiseksi, kaksi sääntömuutosta, sekä uuden hallituksen valinta vuodelle 2018. Kokouksessa esitetään hyväksyttäväksi myös MiBin strategia vuosille 2018-2020. Luvassa siis ainutlaatuinen tilaisuus päästä kuulemaan ja kommentoimaan strategiaa!

 

Kokoonnumme MiB-paikkakunnilla Helsingissä, Jyväskylässä, Kuopiossa, Oulussa Tampereella, Turussa, sekä Vaasassa. Muodostamme etäyhteyden kokouspaikkojen välille. Lisäksi kokoukseen on varattu 20 paikkaa etäyhteyden kautta osallistuville jäsenille. Nämä paikat ovat ensisijaisesti hallitukseen hakijoille, jotka eivät itse pääse paikalle, mutta myös muita mahtuu mukaan.

 

Kutsu lähetetään jäsenille sähköpostilla seuraavien päivien aikana, ja ilmoitautuminen tapahtuu sähköpostiin tulevan linkin kautta. Ilmoittauduthan mukaan kokoukseen viimeistään tiistaina 21.11. Valitse osallistumispaikkakuntasi tai etäyhteysvaihtoehto. Etäyhteyspaikan varmistumisesta ilmoitetaan perjantaina 24.11.
Helsinki: MOW – Mothership of Work, Pieni Roobertinkatu 9
Tampere: Crazy Town, Rautatienkatu 21 B (5. krs)

 

Muiden paikkakuntien kokoontumispaikat ilmoitetaan tarkemmin osallistujille.

 

Kokouksen esityslista:

 

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Kokouksen järjestäytyminen
 3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. Esityslistan hyväksyminen
 5. MiB ry:n strategian hyväksyminen vuosille 2018-2020 (kts. liite: MiB Strategia 2018-2020)
 6. Yhdistyksen jäsenmaksun muuttaminen
 7. Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen vuodelle 2018
 8. Hallituksen puheenjohtajan valinta
 9. Hallituksen jäsenten valinta
 10. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta
 11. Sääntömuutos hallituksen jäsenten olemisesta yhdistyksen jäseniä (Liite lähetetään sähköpostikutsun mukana)
 12. Sääntömuutos yhdistyksen kohderyhmästä (Liite lähetetään sähköpostikutsun mukana)
 13. Muut esille tulevat asiat
 14. Kokouksen päättäminen

Muu kokousmateriaali (ehdotus vuosijäsenmaksuun siirtymisestä, toimintasuunnitelma ja budjetti) lähetetään sähköpostitse kokoukseen ilmoittautuneille etukäteen tutustuttavaksi.

 

Kokoukseen voivat osallistua kaikki Mothers in Business MiB ry:n jäsenet.

Mothers in Business MiB ry 17.11.2017

 

Hyvää isänpäivää!

Tänään on hyvä päivä muistaa, että aktiivinen isyys tukee perheen hyvinvointia monin tavoin.

 

Isien kapea rooli etäisinä perheen elättäjinä on mennyttä maailmaa. Väestöliiton perhebarometrit ovat vuosia kertoneet samaa kuin muutkin ajankäyttötutkimukset – suomalaiset miehet ovat ottaneet yhä suuremman vastuun lasten kasvattamisesta. Isien käyttämä aika lastenhoitoon on noussut, ja isyysvapaita käytetään yhä enemmän. Perhevapaalle jäänyt hiekkalaatikolla päivystävä isä ei enää 2010-luvun Suomessa ole enää outolintu.

 

THL:n syyskuussa julkistetun tutkimuksen mukaan perhevapaiden jakamisesta käytävä keskustelu vanhempien kesken on lisääntynyt viimeisten kymmenen vuoden aikana. Tutkimuksen mukaan isät haluavat yhä yleisemmin pitää vapaata tutustuakseen vauvaan ja varsinkin esikoisten isät kokevat vanhemmuuden yhteisenä asiana. Isät olivat THL:n tutkimuksen mukaan selvästi äitejä useammin sitä mieltä, että nimenomaan isien vapaata tulisi pidentää.

 

Isät haluavat yhä yleisemmin pitää vapaata tutustuakseen vauvaan.

 

Läsnäoleva ja osallistuva isä on tietysti ensisijaisesti lapsen etu. Kärjistäen sanotaankin, että tällaisten isien lapsista kasvaa fiksumpia, suositumpia ja tasapainoisempia. Vaikutukset ovat lisäksi tutkimusten mukaan pitkäkestoisia ja ulottuvat aikuisuuteen. Sen lisäksi, että aktiivinen isyys on lapselle tärkeä, on sen todettu tutkimuksissa myös tukevan isän omaa identiteettiä ja vahvistavan hänen itsetuntoaan.

 

Jaettu vanhemmuus ja osallistuva isyys ei kuitenkaan ole ainoastaan lapsen tai isän etu, vaan sillä on keskeinen merkitys myös äidin hyvinvoinnissa ja vanhemmuudessa. Positiivinen ja tukeva isä vähentää tutkimusten mukaan esimerkiksi äidin riskiä masentua ja voi vaikuttaa myönteisesti myös äidin ja lapsen väliseen kiintymyssuhteeseen. Osallistuvien isien perheissä äidit suhtautuvat itseensä positiivisemmin ja reagoivat lapsiinsa herkemmin.

 

Jaettu vanhemmuus tukee myös äidin urakehitystä ja tulotasoa.

 

Jaettu vanhemmuus tukee myös äidin urakehitystä ja tulotasoa. Kun isät ottavat vastuulleen lastenhoitoa ja käyttävät perhevapaita, vapautuu äideille aikaa panostaa tasavertaisemmin työelämään. Perhevapaiden uudistuksen yhtenä tavoitteena onkin nimenomaan lisätä tasa-arvoa sekä työelämässä että vanhemmuudessa. Vaikka isät käyttävät edelleen melko vähän isyysvapaitaan, on jokainen isien oikeuksia parantanut perhevapaauudistus lisännyt vapaiden käyttöä. MiB on tuonut esiin oman kantansa tulevaan perhevapaauudistuksen vapaiden tasaisemmasta jaosta ja yhtäläisistä etuuksien tasosta.

 

Lue MiBin kannasta alempana ajankohtaisosiossa.

 

Koonnut: Kristiina Paavola & Laura Seppälä.
Lähteet: Väestöliiton perhebarometrit, THL (2017) Perhevapaat, talouskriisi ja sukupuolten tasa-arvo.

Mothers in Business MiB ry 12.11.2017

 

Hae MiBin hallitukseen!

Haluatko olla mukana rakentamassa MiBistä yhä vaikuttavampaa urasuuntautuneiden äitien verkostoa? Kiinnostaako sinua strateginen kehittäminen ja toiminnan suunnittelu? Mahtuuko arjen palettiisi mukaansatempaava hallituspesti? MiBin hallitukseen etsitään nyt uusia jäseniä kehittämään kasvavaa yhdistystä. Uusi hallitus valitaan yhdistyksen sääntömääräisessä vuosikokouksessa lauantaina 25.11.

 

MiBin hallituksessa jäsenillä on oma vastuualueensa, johon jokainen panostaa yleisen strategisen kehittämisen ja suunnittelun ohella. Etsimme nyt joukkooomme seuraavalle vuodelle uutta puheenjohtajaa sekä varapuheenjohtajaa. Lisäksi haussa on henkilöitä erityisesti seuraaville vastuurooleille: talous, yrityssuhteet, rahoitus sekä edunvalvonta ja sidosryhmät. Näet kaikki vastuualueet hakulomakkeesta.

 

Etsimme hallitukseen motivoituneita ja energisiä MiBin jäseniä, jotka haluavat kehittää nopeasti kasvanutta yhdistystä uuden strategian suuntaviivoilla. Toivomme hallitukseen erilaisilla taustoilla ja osaamisella varustettuja naisia ja sitä että hakijallla olisi joko kokemusta tai palavaa kiinnostusta hakemastaan vastuuroolista.

 

Hallitustyö on intensiivistä, mutta antoisaa. Työtä tehdään kuitenkin joustavalla rytmillä jokaisen arjen suomissa rajoissa. Kokouksia pidetään säännöllisesti, mutta niihin on mahdollisuus osallistua etänä tai ottaa lapset mukaan. Aktiivitausta MiBissä ei ole välttämätön hallitukseen haettaessa.

 

Hakuaikaa on 16.11. asti. Lisätietoja hallituksen puheenjohtajalta Heini Wallanderilta sähköpostilla heini.wallander(a) gmail.com tai puhelimitse p. 040 735 5177 seuraavina puhelinaikoina: la 28.10. klo 13-14, la 4.11. klo 13-14 ja la 11.11. klo 13-14

 

Täytä hakulomake täällä.

 

Mothers in Business MiB ry 24.10.2017

 

 

MiBin superaktiivit valittu

MiBin viime viikonlopun aktiiviristeilyllä palkittiin viisi MiBin aktiivia heidän väsymättömäästä työstä MiBin eteen kuluvana vuonna. Vuoden superaktiivit ovat: Mikaela Dunder, Virve Macagnano, Johanna Lahtinen, Victoria Ojansivu ja Jenna Lehtonen. Onnea kaikille!

 

Keitä nämä MiBin tehopakkaukset ovat?

 

Mikaela Dunder, Helsinki Aikaansaava uraäiti, jolla riittää kärsivällisyyttä, hyvää mieltä ja hymyä ympäristöön levitettäväksi – ja se tarttuu! Mikaela on Helsingin lokakuisen seminaarin tehonainen ja paiskii töitä myös strategiatiimissä.

 

Virve Macagnano, Oulu Aina positiivinen Oulun paikallisvastaava pitää lankoja käsissään, mutta antaa myös tilaa muille. Virve vie asioita eteenpäin ja auttaa muita kinkkisissä tilanteissa. Yhdessä aisaparinsa kanssa Virve on perustanut paikallisyhdistyksen Ouluun ja antanut sille oivan startin.

 

Johanna Lahtinen, Tampere Johanna on katalysaattori, joka saa muut toimimaan yhdessä. Hän on se joka tekee avauksia ja ylläpitää keskustelua. Johanna on aina valmis auttamaan muita.

 

Victoria Ojansivu, Tampere Victoria pyörittää suvereenisti MiBin tietohallintoa erinomaisella asiakaspalveluasenteella ja huikeilla taidoilla. Victoria ei ehkä ole se näkyvin yhdistyksen tukipilari, mutta hän on luottopelaaja, se ”näkymätön pakki”, jota ilman ei mikään toimisi.

 

Jenna Lehtonen, Espoo Jenna on osoittanut uskomatonta sitoutuneisuutta ja taitoa MiBin somevastaavan pestin hoitamisessa kuluvana vuonna. Hän on aina valmis auttamaan somea koskevissa kysymyksissä ja on huipputyyppi.

 

Mothers in Business MiB ry 3.11.2017

Työpaikkaetuna jäsenyys uraäitien verkostoon

PwC Suomi tarjoaa ensimmäisenä yrityksenä MiBin jäsenyyden perhevapaalle jääville työntekijöilleen.

 

PwC Suomen toimitusjohtaja Mikko Nieminen höristi korviaan, kun kuuli yrityksen sisäisessä tilaisuudessa asiaa Mothers in Business –verkostosta. Äänessä oli juristi Sanna-Maria Lanki, vapaa-ajallaan MiBin hallituksen jäsen. Lanki kertoi kollegoilleen urasuuntautuneiden äitien verkostosta, joka tarjoaa toimintaa ja kiinnostavia tilaisuuksia pienten lasten äideille.

 

Nieminen innostui kuulemastaan. ”Verkostot ovat aina antoisia ja arvokkaita. Mothers in Business kuulosti kiinnostavalta, sillä se tarjoaa mielekästä tekemistä kehittymishaluisille äideille sekä luontevan linkin työelämään perhevapaidenkin aikana”,  Nieminen, itsekin kolmen lapsen isä, toteaa. Ei kulunut kauaakaan kun tilintarkastukseen ja konsultointiin erikoistunut PwC päätti lahjoittaa Mothers in Busineksen jäsenyyden kaikille perhevapaille jääville naispuolisille työntekijöilleen.

 

”Haluamme osoittaa, että välitämme myös vanhempainvapaalla olevista ja tuemme samalla hyvää paluuta työhön”, Nieminen sanoo. PwC Suomella yli puolet työntekijöistä on naisia ja keski-ikä on 36 vuotta. Tilastollisesti siis työntekijöistä moni kuuluu ikähaitariin, jolloin korkeasti koulutetut naiset perustavat perheitä. Mothers in Busineksen tarkoituksena on juuri tukea urahenkisiä äitejä työn ja perheen yhteensovittamisessa ja tarjota innostava vertaisverkosto.

 

”Harmittaa, etten itse voi osallistua”, Nieminen naurahtaa. ”Kuulen mieluusti vinkkejä isien vastaavista verkostoista!”

 

Daddies for Business odottaa vielä perustamistaan.

 

Teksti: Laura Seppälä

 

Mothers in Business MiB ry 24.10.2017

 

MiB verkosto toi työpaikan ja kasan ystäviä

Hanna-Mari Kanervon uusi työnantaja arvosti kokemusta Mothers in Busineksen vapaaehtoistoiminnassa.

 

Kahvila oli ahdettu täyteen lastenrattaita, naisia vauvojen kanssa ja tilan täytti puheensorina. Helsinkiläinen Hanna-Mari Kanervo muistaa kun hän saapui ihmetellen Mothers in Busineksen tilaisuuteen ystävänsä innoittamana vuonna 2015.

 

”En olisi koskaan arvannut miten paljon MiB tulisi vaikuttamaan elämääni”, hoitovapaalla tuolloin kuopuksen kanssa ollut Kanervo nauraa.

 

Helsinkiläiselle Hanna-Mari Kanervolle perhe on työ ohella tärkeä. Siksi vapaahtoistoiminta ja jäsenyys MiBissä tuntuu tärkeältä.

 

Vapaaehtoisten aktivointitilaisuus sujui vauhdikkaasti sillä kirjanpitäjänä työskentelevä helsinkiläisäiti löysi itsensä pian MiBin hallituksesta talousvastaavana. Tuolloin MiB oli vasta perustettu ja jäseniä vain kourallinen. Tavoitteena oli luoda uudenlaista toimintaa ja tapahtumia urastaan kiinnostuneille pienten lasten äidille. ”Hallitushommia rytmitti vauvojen päiväunet ja telcot järjestettiin usein klo 21 jälkeen kun kaikki olivat saaneet lapset nukkumaan”, Kanervo muistelee.

 

Hallituspaikka jäi sittemmin seuraavalle, mutta nyt 7- ja 3- vuotiaiden lasten äiti on edelleen MiBin jäsen ja vapaaehtoinen täyspäiväisen työn ohella. Jäseniä on nyt miltei 3000 ja toiminta pyörii parinsadan vapaaehtoisen voimin.

 

”Tämä on mahtava vertaisverkosto. Monet keskustelut ja MiBin järjestämät tilaisuudet oman osamisen kehittämiseen ovat kirkastaneet unelmiani urani suhteen. Nyt tiedän mitä työltäni haluan”, tradenomiksi valmistunut Kanervo sanoo. Pitkään saman työnantajan palveluksessa työskennellyt Kanervo sai puhtia uuden työpaikan etsimiseen vertaisverkostosta. Kun kiinnostava uusi työpaikka tuli vastaan, suosittelijoiksi lähti muiden muassa MiBin perustaja Emma Tullila, jonka kanssa hommia paiskittiin hallituksessa.

 

”Lisäsin pestini MiBin hallituksessa CV:heni työkokemus-sarakkeen alle, en harrastuksiin tai vapaaehtoistoimintaan. Työnantaja näki kokoemukseni merkityksellisenä ja se synnytti monia hyviä keskusteluja haastattelussa”, Kanervo sanoo.

 

Työpaikka osui kohdalle ja uusi pesti starttaa marraskuussa. Työpaikan ohella Mothers in Business on tuonut ison kasan ystäviä. ”Missä muualla olisin voinut tavata näin paljon samassa elämäntilanteessa olevia timanttisia naisia eri aloilta!”

 

Mothers in Business on valtakunnallinen verkosto, joka tukee äitejä työn ja perheen yhteensovittamisessa tarjoamalla mahdollisuuksia verkostoitumiseen, osaamisen kehittämiseen ja uran edistämiseen. Verkosto toimii vapaaehtoisvoimin. Tule mukaan!

 

Teksti: Laura Seppälä

Mothers in Business MiB ry 20.10.2017

 

Perhevapaauudistus:
MiBin kannan lähtökohtana tasa-arvo

Mothers in Business haluaa perhevapaauudistusta koskevassa kannassaan välittää vahvan viestin tasa-arvosta. Tehokkain tapa jakaa vanhemmuutta, hoivaa ja työelämän vastuita on korvamerkitä vapaat tasa-arvoisemmin.

 

Perhevapaajärjestelmää lähdetään uudistamaan kuluvan syksyn aikana ja uusi järjestelmä tulee voimaan vuoden 2019 alusta. Hallituksen perhevapaauudistukselle antamat keskeiset tavoitteet ovat työelämän ja vanhemmuuden tasa-arvon lisääminen, järjestelmän yksinkertaistaminen, positiiviset työllisyysvaikutukset sekä työelämän perheystävällisyyden lisääminen. Uudistuksella tavoitellaan varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nousua, mutta jätetään mahdollisuus hoitaa lasta kotona kolmeen ikävuoteen asti. Uudistuksen tulee olla kustannusneutraali.

 

Vastuulliset ministerit ja virkamiestyöryhmä halusivat uudistustyön aluksi kuulla keskeisten järjestöjen näkemykset ja kannat, mukaanlukien Mothers in Business MiB ry. MiBin kannassa on otettu huomioon hallituksen uudistukselle asettamat poliittiset linjaukset ja tavoitteet sekä uudelle järjestelmälle asetetut ehdot.

 

Tasa-arvo keskeisenä nimittäjänä

 

MiB ry:n viesti perhevapaauudistuksessa on selkeä. Uudistus tulee toteuttaa siten, että nimittäjänä toimii tasa-arvo. Haluamme ensisijaisesti lisätä vanhemmuuden ja työelämän tasa-arvoa. Tehokkain tapa jakaa vanhemmuutta, hoivaa ja työelämän vastuita on korvamerkitä vapaat tasa-arvoisemmin. MiBin kannassa välittyy siis vahvasti viesti tasa-arvoisesta vanhemmuudesta, joka nousi selvästi esiin myös MiBin jäsenkyselyn vastauksissa.Toivomme lisäksi, että järjestelmä on yksinkertaisempi ja selkeämpi, sekä mahdollistaa työn ja perhevapaiden joustavan yhteensovittamisen. Työelämän perheystävällisyyttä tulee kehittää tavoitteellisesti, ja perhevapaa- ja varhaiskasvatusjärjestelmien tulee tukea tätä mahdollistamalla joustavien ratkaisujen ketterän käytön. Kotihoidon mahdollisuus tulee turvata, jotta perheillä säilyy valinnanvapaus lastenhoitojärjestelyissään.

 

MiBin malli perhevapaiksi 9+9

 

MiBin mallissa perhevapaat jaetaan tasan 9+9. Kummallekin vanhemmalle osoitetaan oma 9 kuukauden perhevapaajakso. Omaa jaksoa ei voi luovuttaa toisen vanhemman käyttöön. Koimme, että vain tämän mallin kautta välittyy vahva ja aito viesti tasa-arvosta. Lisäksi mallissa äidille osoitetaan kahden viikon synnytysvapaa. Vapaat kestävät yhteensä 18 kuukautta. Näin siis lapsi on puolitoistavuotias kun kokopäiväisesti käytettyinä ansiosidonnaiset vapaat päättyvät. Tämän jälkeen lasta voi halutessaan jäädä hoitamaan 3-vuotiaaksi hoitovapaan turvin.

 

Kotihoidontukea ei enää makseta. Kummankin vanhemman etuustaso on yhtäläinen. Aluksi 4 kuukauden ajan 90% ja tämän jälkeen loput 5 kuukautta 70% korvaustasolla vapaata edeltävien ansioiden mukaan. Synnytysvapaan korvaustaso on 90%. Vapaita voi käyttää yhtä aikaa, erikseen, jaksoissa, osa-aikaisesti sekä yksittäisinä päivinä. Uudistuksen tueksi varhaiskasvatukseen tulee lisätä resursseja etenkin pienten lasten hoidon laadun takaamiseksi. Lisäksi perheystävälliset käytännöt tulee kirjata työpaikkojen tasa-arvo-ohjelmiin ja sisällyttää osaksi työhyvinvointia. MiBin malli on kustannusneutraali.

 

MiB ry esitti kantansa 26.9.2017. MiB ry:tä tullaan myös uudelleen kuulemaan uudistustyön myöhemmissä vaiheissa.

 

Lisätiedot: edunvalvonta(a)mib.fi

Mothers in Business MiB ry 28.9.2017

 

MiB etsii viestintävastaavaa

 

Palatko halusta olla viemässä MiBin sanomaa eteenpäin jäsenistölle ja muille MiBin sidosryhmille? Oletko viestinnän monitaituri tai sellaiseksi haluava?

MiB etsii nyt hallitukseensa viestintävastaavaa, joka ottaa ohjat MiBin monikanavaisesta viestinnästä, viestintä- ja markkinointitiimin koordinoinnista sekä sparraa ja tukee niin hallituksen jäseniä kuin MiBin aktiiveja viestintään liittyvissä asioissa. Viestintävastaavana pääset aitiopaikalle vaikuttamaan MiBin edunvalvontatyöhön sekä yhdistyksen kehittämiseen.
Hallitustyöskentelyyn voi osallistua miltä tahansa MiB-paikkakunnalta.

Lue millaista on työskentely MiBin hallituksessa.

Tehtävästä voit kysellä lisää MiBin nykyiseltä viestintävastaavalta Kukka Eerolalta, p. 0405698715 (klo 16 jälkeen).
MiBin hallitustyöskentelystä lisätietoja antaa puheenjohtaja Heini Wallander p. 0407355177 (klo 16 jälkeen tai viikonloppuna).

Paikkaa voi hakea sunnuntaihin 17.9.2017 asti täyttämällä hakulomakkeen: https://goo.gl/forms/4l7g3KSvrNlkeC4s1.

Valinta uudesta hallituksen jäsenestä tehdään ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa torstaina 21.9.2017 klo 17. Kutsu kokoukseen lähetetään viikkoa ennen kokousta.

Mothers in Business MiB ry 27.9.2017

 

MiB oma mentorointiohjelma käynnistyy tammikuussa 2018!

Hakuaika alkaa tänään!

MiBin tavoitteena on tarjota mahdollisuuksia ammatilliseen ja henkilökohtaiseen kehittymiseen perhevapaiden aikana ja työelämään paluun jälkeen. Mentorointiohjelmalla MiB vie ammatillisen kehittymisen mahdollisuuksia askeleen eteenpäin. MiBin mentorointiohjelma tarjoaa mahdollisuuden sekä toisilta oppimiseen, että itsensä kehittämiseen ammatillisesti myös perhevapaiden aikana. Ohjelmaan hakijan ei tarvitse olla työsuhteessa päästäkseen mukaan ohjelmaan.

Haemme ohjelmaan sekä mentoreita että aktoreita!

 

Yhteistyökumppaninamme mentorointiohjelmassa toimii MPS, joka on suomalainen, kansainvälisesti toimiva johtamisen, muutoksenhallinnan ja strategisten henkilöstöratkaisujen asiantuntija. MPS:n oman mentorointiohjelman läpi on kulkenut yli 400 tyytyväistä mentoria ja aktoria.

 

Haku MiBin tammikuussa 2018 alkavaan mentorointiohjelmaan alkaa tänään 29.8. ja päättyy perjantaina 27.10.2017. Aktoreiksi haemme henkilöitä, jotka osaavat selkeästi määritellä oman tavoitteensa mentorin tarjoamalle tuelle ja osaavat ottaa vastuun omasta oppimisestaan ja kehittymisestään. Mentorilta puolestaan odotamme laajaa, monipuolista ja syvää ammatillista osaamista sekä vahvaa kokemusta johtajuudesta täydennettynä aidolla halulla jakaa omaa osaamistaan ja kokemustaan eteenpäin. Yhteistyösopimuksemme MPS:n kanssa on paikallinen ja näin ohjelma on käynnissä Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla.

 

Lisätietoja ohjelmasta ja ohjelmaan hakemisesta:

Mothers in Business MiB ry 29.8.2017

 

MiBillä jo kaksi työntekijää

MiBillä on jo kaksi työntekijää, Jonna ja Soile. MiBin yhdistyskoordinaattorina aloitti 16.8. Soile Pylsy. Soile pyörittää MiBin jäsenhallinnointia ja viestintätehtäviä. Yhdistyskoordinaattorin lisäksi toimistoltamme löytyy STEAn rahoittaman kehityshankkeen projektityöntekijä Jonna Lampinen. Voit tutustua työntekijöihimme ja heidän tehtäviinsä MiBin blogissa.

Mothers in Business MiB ry 29.8.2017

 

Työnhakukampanja Piilo-osaaja käynnistyi

Piilo-osaajat on kollektiivinen työnhakukampanja, jossa joukko pirkanmaalaisia aktiivisia työnhakijoita ja MiB ry:n jäseniä etsii seuraavaa mielenkiintoista askelta urallaan. Kyseessä on noin puolen vuoden mittainen MiB Rekry -hanke, jonka tarkoitus on selvittää, onko työnhakusivusto tehokas tapa tukea jäsenten työnhakua ja tuoda esille heidän ammatillista osaamistaan.

 

Piilo-osaajien koulutus- ja työkokemustaustat ovat monipuoliset, joten löydät joukosta osaajia niin yleisiin asiantuntija- ja tukitehtäviin kuin hyvinkin spesifeihin tarpeisiin.

 

Tule mukaan seuraamaan!

 

www.piiloosaaja.wordpress.com
www.twitter.com/OsaajatPiilosta
www.facebook.com/OsaajatPiilosta/

Mothers in Business MiB ry 29.5.2017

 

MiB laajeni Ouluun

MiBin laajeneminen jatkuu ja MiBin seitsemäs paikallisjaosto on perustettu Ouluun. Tervetuloa mukaan, MiB Oulu! Kurkkaa tulevat tapahtumat ja tiimi nettisivuilta: http://www.mothersinbusiness.fi/oulu/

Mothers in Business MiB ry 2.4.2017

 

Yhdistyksen kevätkokouksen 28.3. päätökset

 • Vahvistettiin tilinpäätös tilikaudelle 2016.
 • Myönnettiin vastuuvapaus vastuuvelvollisille tilikaudelta 2016.
 • Hallitusta täydennettiin äänestyksen jälkeen uusilla jäsenillä. Varapuheenjohtajaksi valittiin Annica Moore ja markkinointivastaavaksi Milla Vainio. Myönnettiin ero hallituksen jäsenyydestä Jonna Lampiselle ja Olivia Kuusiselle.
 • Hyväksyttiin tarkennettu talousarvio vuodelle 2017.
 • Päätettiin esittää yhdistyksen nimissä julkilausuma Perhevapaiden uudistamistyö on aloitettava heti. Lue julkilausuma.

Lisäksi käytiin läpi yhdistyksen osittain omistaman spin-off yrityksen Fambition Consulting Oy:n kuulumiset.

Mothers in Business MiB ry 29.3.2017

 

MiB etsii varapuheenjohtajaa ja markkinointivastaavaa

Haluatko edistää uraäitien asemaa työmarkkinoilla ja yhteiskunnassa? Palatko halusta viedä MiBin sanomaa eteenpäin? MiB etsii nyt hallitukseensa varapuheenjohtajaa ja markkinointivastaavaa.

 

Varapuheenjohtajan tehtävään kuuluu toimia puheenjohtajan sijaisena ja työparina erilaisissa vastuu- ja kehittämistehtävissä. Voit tuoda mukanasi yhdistyskokemusta, näkemystä yhdistyksen kehittämiseen ja toimintamalliin, intoa, halua kehittää yhdistystä ja itseäsi. Jos tunnistat näistä ainakin kaksi, olet hyvä hakija tähän tehtävään. Hallitustyö tapahtuu pääosin Facebook-ryhmässä sekä noin kerran kuussa järjestettävissä kokouksissa.

 

Markkinointivastaavan paikka on kuin luotu viestinnän ja/tai markkinoinnin ammattilaiselle tai sellaiseksi haluavalle. Tehtävään kuuluu mm. markkinoinnin strateginen suunnittelu, tapahtuma -ja jäsenyysmarkkinoinnin suunnittelu ja toteutus sekä valtakunnallisen viestintä -ja markkinointitiimin koordinointi yhteistyössä hallituksen viestintävastaavan kanssa.

 

Lue millaista on työskentely MiBin hallituksessa: http://www.mothersinbusiness.fi/millaista-on-tyoskentely-mib-hallituksessa/

 

Voit kysyä lisää tehtävistä MiBin puheenjohtaja Heini Wallanderilta yksityisviestillä tai puhelimitse 040 7355177. Valinnat tehdään yhdistyksen kevätkokouksessa 28.3. Tätä ennen toivomme lyhyet hakemukset (tarkemmat tiedot pyydettäessä) jokaiselta hakijalta.

Mothers in Business MiB ry 15.3.2017

 

MiB mukana järjestämässä Perhevapaat uusiksi! -seminaaria

MiB järjestää yhteistyössä eduskunnan naisverkoston ja Suomen Akateemisten Naisten Liiton kanssa Perhevapaat uusiksi! -seminaarin, joka pidetään keskiviikkona 22.3.

 

Suomessa vanhempainvapaata käyttävät pääsääntöisesti äidit: miehistä perhevapaalle jää ainoastaan 1–3 % isistä. Osuus ei ole muuttunut sitten vuoden 1995. Hoivavastuun epätasa-arvoinen jako heikentää miesten isyyttä sekä naisten asemaa työelämässä. Ongelman taustalla ovat paitsi perinteiset roolimallit, myös nykyisen perhevapaajärjestelmän jäykkyys.

 

Tule keskustelemaan aiheesta asiantuntijoiden ja poliittisten päättäjien kanssa. Etsimme yhdessä vastauksia siihen, miten suomalaista perhevapaajärjestelmää tulisi kehittää. Onko 6+6+6-malli jo mennen talven lumia? Voisimmeko seurata Ruotsin esimerkkiä? Millaista uudistusta tarjoaa paljon puhuttu SAK:n malli? Entä mitä sanovat eduskuntapuolueet? Onko niillä uusia avauksia aiheeseen? Voisiko muutos syntyä jo tällä vaalikaudella?

 

Tilaisuuteen on pakollinen ennakkoilmoittautuminen 19.3. mennessä. Katso mielenkiintoinen ohjelma ja ilmoittaudu mukaan: http://akateemisetnaiset.fi/save-the-date-22-3-2017-helsinki-perhevapaat-uusiksi/

 

#perhevapaat

Mothers in Business MiB ry 12.3.2017

 

MiBin projektipäällikkö on valittu

Projektipäällikön rekrytointi on saatu päätökseen ja projektipäälliköksi valittiin Jonna Lampinen. Jonna aloittaa työt 1.4. ja projekti kestää kolme vuotta. Rahoitus projektiin tulee STEA:lta (ent. RAY).

 

Jonna on kauppatieteiden maisteri, projektimaailman ammattilainen ja kokenut yhdistystoimija. MiBin toiminta on Jonnalle tuttua, sillä hän on toiminut yhdistyksen varapuheenjohtajana vuodesta 2015 alkaen.

 

MiBin projektipäällikön tehtävä herätti ilahduttavan paljon kiinnostusta. Hakemuksia tuli 66 ja niiden taso oli korkea. Hakijoiden joukossa oli yhdistysmaailman konkareita, tohtoreita ja myös MiBin toiminnan parissa meritoituneita. Työryhmä haastatteli viisi henkilöä, lisäksi ehdokkaat tekivät ennakkotehtävän. Työryhmän arvion pohjalta kaksi vahvinta esiteltiin videotervehdyksen kera hallitukselle, minkä jälkeen pidettiin äänestys.

 

Menestystä Jonnalle MiBin projektipäällikön tehtävässä!

Mothers in Business MiB ry 23.2.2017

 

MiB laajeni Jyväskylään

MiBin kuudes paikallisjaosto perustettiin tammikuussa Jyväskylään. Paikallisia minglejä on järjestetty Jyväskylässä jo elokuusta 2016 alkaen ja toiminta vakiintui pian, sillä aktiivisia ja innokkaita henkilöitä toiminnan pyörittämiseen on riittävästi.

Tervetuloa mukaan, MiB Jyväskylä! Jyväskylän tiimin ja tulevat tapahtumat löydät omasta Facebook-ryhmästä.

Mothers in Business MiB ry 22.2.2017

 

Fambition julkisti verkkosivunsa ja palvelunsa

MiBin spin-off -yritys Fambition Consulting Oy on julkaissut verkkosivunsa http://www.fambition.fi. Sydämen asiamme on auttaa työnantajia ja yhteiskuntaa luomaan perheystävällisyydestä kilpailukykyä.

 

Työpaikkojen sisäisiä käytäntöjä, esimiestyötä sekä organisaatiokulttuuria parannetaan Fambitionin ratkaisukeskeisillä palveluilla, joita ovat perhevapailta paluuta helpottamaan kehitetty FAM Back -ohjelma, valmennukset työyhteisöille ja esimiehille, työnantajabrändäys sekä konsultointi.

 

Yrityksenä Fambitionin tekee ainutlaatuiseksi yhdessä tekemisen tausta: MiB – eli jäsenet – on yrityksen suurin omistaja. Läheinen yhteistyömme auttaa ymmärtämään tämän päivän vanhempien toiveita sekä todellisuutta työn ja perheen yhdistämisestä, ja välittämään ne työnantajille.

 

Lue lisää tarinastamme Fambitionin blogista MiBin entisen puheenjohtajan Emma Tullilan kertomana: http://www.fambition.fi/fambition/fambitionin-tarina/

Mothers in Business MiB ry 24.1.2017

 

MiB etsii projektipäällikköä

Tule kanssamme tukemaan äitien mahdollisuuksia ammatilliseen ja henkilökohtaiseen kehittymiseen perhevapaiden aikana sekä työelämään paluun jälkeen!

 

Mothers in Business MiB ry hakee projektipäällikköä vastaamaan kolmivuotisen STEA:n (ent. RAY) rahoittaman MiB NetWork -projektin toteuttamisesta.

 

Voit lukea lisää tehtävästä klikkaamalla oheista linkkiä, sieltä löydät myös hakulomakkeen. Hae tehtävää 25.1.2017 mennessä. http://www.mothersinbusiness.fi/mib-etsii-projektipaallikkoa/

Mothers in Business MiB ry 11.1.2017

 

MiB mukana Upea ura -festareilla helmikuussa

Naisten työelämätapahtuma Upea ura järjestetään Korjaamolla Helsingissä 10.2.2017. MiBin tuoreen, vuosille 2017-2018 laaditun edunvalvontaohjelman vetäjä Kristiina Paavola on yksi tilaisuuden puhujista.

 

Paavola työskentelee vierailevana tutkijana Väestöliitossa ja tekee väitöskirjaa työn ja perheen yhteensovittamisesta. MiB näkyy festareilla myös omalla ständillä.

 

Upea ura -festarit syntyivät naisten työelämäverkosto Ompeluseuran toimesta. Tilaisuus ei keskity voivotteluun tai pelkästään naiserityisiin kysymyksiin, vaan puhuu työelämän trendeistä, osaamisen kehittämisestä, rohkeudesta ja toisten kannustamisesta.

 

Mothers in Business MiB ry:n edunvalvontaohjelma “Uran ja perheen puolesta” ottaa kantaa tasa-arvoasioihin työ- ja perhepolitiikassa sekä ajankohtaisiin työn ja perheen yhteensovittamisen kysymyksiin.

 

Osta lippu Upea ura -festareille! Tarjolla on myös etäosallistumispaikkoja.

 

Tutustu MiBin edunvalvontaohjelmaan.

Mothers in Business MiB ry 6.1.2017

 

RAY:lta projektirahoitusta MiBille

Raha-automaattiyhdistys on hyväksynyt MiBin hakeman projektirahoituksen vuosille 2017-2019. Tällä rahoituksella MiB palkkaa työntekijän ja kehittää toimintaansa monipuolisesti.

 

Rahoituksella MiB toteuttaa seuraavat toimenpiteet:

 

 1. Vapaaehtoistoimintaa kehitetään tuottamalla MiB Aktiivien opas ja perehdyttämällä uudet paikallisjaostot MiBin toimintaan.
 2. Äitien työelämänvalmiuksia ja osaamista vahvistetaan järjestämällä ammatillisen kehittämisen ja hyvinvoinnin lisäämiseen suuntautuvaa toimintaa perhevapailla oleville sekä työhön palanneille pienten lasten vanhemmille.
 3. Kotiäitien yksinäisyyttä vähennetään järjestämällä perustoiminnan lisäksi toimialakohtaisia vertaistapahtumia (MiB Mingle).
 4. Työhön paluuta sujuvoitetaan laatimalla työkalupakki yhdistyksen sivuille ja järjestämällä luentoja perheen ja uran yhteensovittamisesta.
 5. Äitien hyvinvointia lisätään järjestämällä perheystävällistä toimintaa arkipäiväisin sekä iltaisin työhön palanneille jäsenille.
 6. Äitien projekti- ja asiantuntijuustaitoja kehitetään innovatiivisella Mothers in Action –ideapajatoiminnalla.
 7. Äitien tietoa, rohkeutta sekä motivaatiota uran kehittämiseen kasvatetaan laajentamalla MiBin verkosto ja tapahtumatoiminta valtakunnalliseksi.

Kyseessä on RAY:n hallituksen ehdotus, ja varsinainen päätös tehdään alkuvuodesta sosiaali- ja terveysministeriössä.

 

MiB kiittää saamastaan tuesta ja iloitsee, että työn ja perheen yhteensovittamisen edistäminen on nähty tärkeäksi työksi.

Mothers in Business MiB ry 15.12.2016

 

Yhdistyksen syyskokouksen 22.11. päätökset

– Hallituksen päätösvaltaisuutta koskeva sääntömuutos hyväksyttiin. Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on vähintään puolet jäsenistä.
– Yhdistyksen jäsentyyppejä koskeva sääntömuutos hyväksyttiin. Yhdistyksellä voi olla lahja- ja kannatusjäseniä.
– Kokous hyväksyi toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2017.
– Vuoden 2017 hallitukseksi valittiin Heini Wallander (puheenjohtaja), Maria Kivilohkare, Maria Aksela, Kukka Eerola, Hanne Hirvonen, Olivia Kuusinen, Mira Kärkkäinen, Jonna Lampinen, Sanna-Maria Lanki, Susanna Mikkonen, Johanna Mäkilä, Emma Ruuskanen ja Varpu Sneck-Lehtinen.
Edunvalvontaohjelma hyväksyttiin.

 

Hallitus päätti marraskuun kokouksessaan korottaa jäsenmaksua 20 eurosta 30 euroon.

Mothers in Business MiB ry 22.11.2016

 

MiB julkaisi edunvalvontaohjelmansa vuosille 2017-2018

Mothers in Business MiB ry:n edunvalvontaohjelma “Uran ja perheen puolesta” ottaa kantaa tasa-arvoasioihin työ- ja perhepolitiikassa sekä ajankohtaisiin työn ja perheen yhteensovittamisen kysymyksiin.

 

MiB ry:n mielestä perhepolitiikkaa tulee tasa-arvoistaa ja joustavoittaa. Isiä tulee kannustaa entistä enemmän perhevapaiden käyttöön. Vapaita tulee voida pitää enemmän jaksoissa sekä yksittäisinä tai puolikkaina päivinä. Myös työelämän tulee mahdollistaa joustavammat perhevapaiden muodot.

 

Naisten työmarkkina-asemaa tulee vahvistaa. Perhevapaat ja kotivelvoitteet eivät saa asettaa työntekijöille esteitä edetä työuralla sukupuolen tai perheaseman vuoksi. Naisen palkkaaminen tai uralla eteneminen ei saa näyttäytyä työnantajan näkökulmasta miespuolista työntekijää epävarmempana tai kalliimpana investointina.

 

Perheiden palveluja tulee kehittää siten, että palvelut ovat saatavilla helposti, joustavasti ja lähellä. Varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja ja yksiköitä tulee pienentää sekä hoitajamitoitusta ryhmissä nostaa. Kun palvelut ovat hyvällä tasolla, on perheiden entistä helpompi viedä lapsensa hoitoon silloin kun siihen on tarvetta.

 

Lainsäädännössä on edelleen kehitettävä keinoja naisten näkymättömän syrjinnän poistamiseksi. Tyttöjä tulee ohjata ja rohkaista valitsemaan ammattinsa ja koulutusalansa siten, ettei valinta ole riippuvainen kulttuurisista oletuksista.

 

MiB esittää 12 toimenpide-ehdotusta, joilla parannetaan tasa-arvoa ja kehitetään perheen ja työn yhteensovittamisen keinoja niin politiikassa, työpaikoilla kuin perheiden palveluissa. Suomella ei ole varaa jättää käyttämättä korkeasti koulutettujen naisten potentiaalia!

 

Lue koko ohjelma ja toimenpide-ehdotukset

 

MiBin edunvalvontaohjelma syntyi yhdistyksen ohjelmatyöryhmän työskentelyn tuloksena ja se hyväksyttiin yhdistyksen kokouksessa 22.11.2016. Lue työryhmän vetäjän MiBin edunvalvontavastaava Kristiina Paavolan ajatuksia blogistamme.

 

Lisätietoja: paavola.kristiina(a)gmail.com, puh. 045 650 6936

Mothers in Business MiB ry 22.11.2016

 

Mothers in Business MiB ry:n sääntömääräinen syyskokous 22.11.2016

Tervetuloa yhdistyksemme kokoukseen tiistaina 22.11.2016 klo 17-19. Asialistalla talousarvio ja toimintasuunnitelma, kaksi sääntömuutosta, sekä uuden hallituksen valinta vuodelle 2017. Kokouksessa esitetään hyväksyttäväksi myös MiBin edunvalvontaohjelma. Luvassa siis ainutlaatuinen tilaisuus päästä kuulemaan ja kommentoimaan ohjelmaa!

 

Kokoonnumme MiB-paikkakunnilla Helsingissä, Kuopiossa, Tampereella, Turussa, sekä Vaasassa. Muodostamme etäyhteyden kokouspaikkojen välille. Lisäksi kokoukseen on varattu 20 paikkaa etäyhteyden kautta osallistuville jäsenille. Nämä paikat ovat ensisijaisesti hallitukseen hakijoille, jotka eivät itse pääse paikalle, mutta myös muita mahtuu mukaan.

 

Kokoukseen voivat osallistua kaikki Mothers in Business MiB ry:n jäsenet. Kutsu ja ilmoittautumisohjeet on lähetetty kaikille jäsenille sähköpostitse. Ilmoittauduthan mukaan kokoukseen viimeistään sunnuntaina 20.11. Valitse osallistumispaikkakuntasi tai etäyhteysvaihtoehto. Etäyhteyspaikan varmistumisesta ilmoitetaan maanantaina 21.11.

 

Kokouksen esityslista:

 

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Sääntömuutos hallituksen kokouksen päätösvaltaisuudesta (kts liite)
6. Sääntömuutos yhdistyksen jäsenyystyypeistä (kts liite)
7. Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen vuodelle 2017
8. Hallituksen puheenjohtajan valinta
9. Hallituksen jäsenten valinta
10. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta
11. MiB ry:n edunvalvontaohjelman hyväksyminen
12. Muut esille tulevat asiat
13. Kokouksen päättäminen

Mothers in Business MiB ry 16.11.2016

 

MIB JA HOIVANET – YHTEISTYÖSOPIMUS

MiB ry ja lapsiperheiden kotiintuotavia palveluita tarjoava Hoivanet Oy ovat solmineet yritysyhteistyösopimuksen. Näkyvin osa yhteistyötä on ilmaisena kokeiluna alkava lastenhoitopalvelu MiBin tilaisuuksissa Helsingissä, Tampereella ja Turussa. Ensimmäiset tilaisuudet, jossa Hoivanetin palvelut ovat käytettävissä pidetään marraskuussa.

 

MiB ry iloitsee alkavasta yhteistyöstä. Kumppanuus eettisiä toimintatapoja ja avoimia toimintamalleja kunnioittavan Hoivanetin kanssa on tärkeä. Hoivanet jakaa MiB ry:n kanssa tärkeän tavoitteen työ- ja kotielämän yhdistämisestä ja arjen helpottamisesta. Tutustu Hoivanettiin tarkemmin osoitteessa: www.hoivanet.fi

Mothers in Business MiB ry 12.10.2016

 

MIELENKIINTOISIA TEHTÄVIÄ AVOINNA MIB HELSINGIN PAIKALLISJAOSTOSSA

Haluatko mukaan upeaan MiB aktiiviryhmään ja samalla hankkia uutta kokemusta, mistä on työmarkkinoilla hyötyä? Haemme nyt MiBin Helsingin paikallisjaostoon uusia ja energisiä henkilöitä useampaan eri rooliin.

 

Tapahtumavastaavana koordinoit MiB Helsingin tapahtumia ja hallinnoit tapahtumakalenteria yleisellä tasolla. Ideoit uusia tapahtumia, koordinoit niiden järjestäjiä ja tsemppaat tapahtumia järjestäviä aktiiveja. Tämä on rooli, missä pääset MiBin toiminnan ytimeen ja näköalapaikalle kasvavan naisyhdistyksen suurimman paikallisjaoston toimintaan.

Viestintävastaava vastaa MiB Helsingin viestinnästä. Järjestämme paljon mielenkiintoa herättäviä tapahtumia, joiden satoa tämä henkilö saa viestiä eteenpäin. Tulet olemaan myös MiBin valtakunnallisen viestintä- ja markkinointitiimin jäsen. Jos olet kiinnostunut suuntaamaan uraasi viestinnän pariin, tämä voi olla mahdollisuutesi kartuttaa täysin uutta kokemusta.

Työpari Lyyti-vastaavalle on taas koordinoijatyyppi, jolla pysyy langat käsissä. MiB-tapahtumiin ilmoittautumisessa on käytössä Lyyti-järjestelmä, jossa Lyyti-vastaavat luovat mm. uudet tapahtumat, kutsut tapahtumiin. Tässä roolissa sinun on myös mahdollista vaikuttaa MiBin toimintamalleihin ja olla mukana kehittämissä mahdollisimman antoisaa MiB jäsenkokemusta.

 

Tehtävät ovat avoinna 17.10. saakka, mutta huomioithan että käymme hakemuksia läpi jo hakuaikana. Hakemuksesi voit lähettää osoitteeseen emmi.klosternig(a)gmail.com. Lisätietoja voit kysyä samasta osoitteesta tai soittaa MiB Helsingin HR-vastaavalle Emmi Klosternigille, p. 044 271 9420.

Mothers in Business MiB ry 26.9.2016

YLIMÄÄRÄISEN YHDISTYKSEN KOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Mothers in Business MiB ry:n ylimääräinen yhdistyksen kokous pidettiin 29.9.2016.

 

Henkilövalinnat

 

MiB ry:n uudeksi puheenjohtajaksi kauden 2016 loppuun valittiin Heini Wallander. Emma Tullila jättää MiB ry:n tehtävät. 

Emma Ruuskanen valittiin MiBin hallitukseen sidosryhmävastaavaksi. Päätetään myöntää Johanna Kalliomäelle ero hallituksesta. Hänen tilalleen ei myönnetä tässä tilanteessa uutta edustajaa.

 

MiBistä osakas uuteen yhtiöön

 

Hyväksyttiin esitetty osakassopimus allekirjoitettavaksi MiB Akatemia -kokeilun pohjalta perustettavan yhtiön kanssa.

Mothers in Business MiB ry 29.9.2016

MiB webinaari kaikille mibiläisille

Keskiviikkona 12.10. klo 16.30-17.15 valtakunnallinen MiB webinaari: Verkot vesille – naisnäkökulmaa verkostoitumiseen – haastateltavana Reetta Räty
Verkostoitumiskuukauden kunniaksi MiB toteuttaa ensimmäisen kansallisen webinaarinsa jäsenilleen verkostoitumisteemaan liittyen. Missä verkostoitumista tapahtuu? Kenen kanssa kannattaa verkostoitua? Ovatko miehet parempia verkostoitujia kuin naiset? Onko pakko verkostoitua? Webinaarissa kiperiin kysymyksiimme on vastaamassa journalisti, feministi ja äiti Reetta Räty.

 

Seuraa tiedotusta webinaariin liittyen MiBin jäsenien suljetussa Mothers in Business Suomi -Facebook-ryhmässä!

Mothers in Business MiB ry 25.9.2016

MIB LAAJENEE Kuopioon

MiBin viides paikallisjaosto perustettiin syyskuussa Kuopioon. Kaupungissa on ollut jo keväästä lähtien aktiivista toimintaa ja vapaamuotoinen verkosto on yhdistänyt Kuopion uraäitejä. Lopulta toiminta organisoitui nopeasti omaksi jaostoksi rooleineen ja vastuineen. Tervetuloa joukkoomme, MiB Kuopio!

Mothers in Business MiB ry 25.9.2016

Kutsu ylimääräiseen kokoukseen syksy 2016

Tervetuloa yhdistyksemme kokoukseen torstaina 29.9.2016 klo 17-19! Valitsemme yhdistykselle uuden puheenjohtajan, täydennämme hallitusta ja päätämme osakkuudesta MiBistä eriytyvässä spin-off -yrityksessä.

 

Kokoonnumme MiB-paikkakunnilla Helsingissä, Tampereella ja Turussa sekä etänä Vaasassa ja Kuopiossa, ja muodostamme etäyhteyden kokouspaikkojen välille.

 

Helsinki: Business Meeting Park FORUM / Mannerheimintie 20 B. Tila MARSKI 2.
Tampere: Monitoimitalo 13 / Kokoustila Vintti, Satakunnankatu 13. Sisäänkäynti rakennukseen Pellavatehtaankadulta.
Turku: Jytyn toimisto, Yliopistonkatu 37 A 56
Vaasa: Etäyhteys
Kuopio: Etäyhteys

 

Käsiteltävät asiat:

 

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta (esittely alla)
6. Hallituksen täydentäminen
7. MiB ry:n osakkuudesta päättäminen MiB Akatemia -kokeilun pohjalta perustettavassa yrityksessä (taustamateriaali)
8. Muut esille tulevat asiat
9. Kokouksen päättäminen

 

Kokoukseen voivat osallistua kaikki Mothers in Business MiB ry:n jäsenet.
Ilmoittautuminen 28.9. mennessä osallistumispaikkakunnan mukaan:

helsinki(a)mothersinbusiness.fi

tampere(a)mothersinbusiness.fi

turku(a)mothersinbusiness.fi

vaasa(a)mothersinbusiness.fi

kuopio(a)mothersinbusiness.fi

Mothers in Business MiB ry 21.9.2016

 

Puheenjohtajan, sidosryhmävastaavan ja tietohallintovastaavan paikat haussa

MiB etsii uutta puheenjohtajaa ja sidosryhmävastaavaa hallitukseen, sekä tietohallintovastaavaa MiBin teknisen infrastruktuurin ylläpitoon ja kehittämiseen.

 

Puheenjohtaja

Nyt on avoinna upea näköalapaikka MiBin toimintaan! Oletko visionääri, strategisesti ajatteleva järjestökonkari vai onko vahvuutesi suurien kokonaisuuksien hahmottaminen ja ihmisten innostaminen? Jos koet yhdistyksen asian tärkeäksi ja haluat olla mukana vaikuttamassa syvällisesti sen suuntaan, puheenjohtajan tehtävä voi olla seuraava haasteesi! Puheenjohtajana johdat yhdistyksen toimintaa ja olet vastuussa toiminnan kehittämisestä. Seuraat hallituksen työskentelyä ja päätösten toteuttamista. Kannustat ja mahdollistat vapaaehtoisten työskentelyn ja yhteistyön sekä huolehdit työnjaosta. Edustat yhdistystä niin jäsenille kuin yhdistyksen ulkopuolelle, ja kannustat muitakin tekemään niin. Et ole tehtävässäsi yksin, sillä tukenasi on kymmenien osaavien ja innokkaiden aktiivien porukka.

 

Sidosryhmävastaava

Haluatko olla mukana edistämässä perheen ja työn yhteensovittamista? Onko yhdistyksen rahoituksen hakeminen sinulle tuttua? Hae MiBin hallituksen sidosryhmävastaavaksi! Pääset keskustelemaan MiBin tärkeistä tavoitteista erilaisten sidosryhmien kanssa, vedät sidosryhmätiimiä ja toteutat projekteja. Haet myös aktiivisesti uusia yhteistyökumppaneita järjestökentältä ja julkiselta sektorilta. Toimit tiiviissä yhteistyössä MiBin edunvalvontatiimin kanssa.

 

Tietohallintovastaava

Pysyvätkö käsissäsi erilaiset tekniset ratkaisut pilvipalveluista taulukoiden pyörittelyyn? Entä sytytkö tutkiessasi uusia teknologioita ja niiden mahdollisuuksia tukea maanlaajuisen verkoston toimintaa? Hae MiBin tietohallintovastaavaksi! Tehtäviisi kuuluu yhdistyksen teknisen infrastruktuurin ylläpidon ja kehittämisen lisäksi myös käyttötukineuvonta.

 

Hakeminen

Tehtäviin haetaan lähettämällä vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen hallitus(a)mib.fi 11.9. klo 23.59 mennessä. Kirjoita hakemukseen kokemuksestasi MiBin aktiivitoiminnasta tai muusta sopivasta osaamisesta, sekä koulutuksesi ja työhistoriasi / linkki LinkedIn-profiiliisi. Hakijat esitellään jäsenille yhdistyksen kokouskutsussa, ja valinnat tehdään yhdistyksen kokouksessa syyskuun lopussa.

 

Puheenjohtajan ja sidosryhmävastaavan toimikausi on 31.12.2016 asti (nykyisen hallituksen toimikausi). Tietohallintavastaava valitaan tehtävään toistaiseksi. Lisätietoja tehtävistä saat Emmalta p. 040 215 1995 (puheenjohtaja), Jennyltä p. 044 280 330 (sidosryhmävastaava) ja Johannalta p. 050 301 4529 (tietohallinto).

Mothers in Business MiB ry 28.8.2016

 

 

MiB mukana kävelemässä naiselle ammattia 

Hyväntuulinen Kävele Naiselle Ammatti -tapahtuma sunnuntaina 11.9. on Naisten Pankin merkittävin ja näkyvin varainkeruutempaus. Tapahtuman avulla kerätään lahjoituksia naisten koulutuksen ja toimeentulon edistämiseksi ja yhteisöjen vahvistamiseksi kehitysmaissa. MiB osallistuu tapahtumaan Espoossa, Helsingissä, Tampereella, Turussa ja Vaasassa (linkit vievät MiBin paikallisjaostojen tapahtumasivuille Facebookiin).

 

Ilmoittautumisen yhteydessä kultakin osallistujalta toivotaan yhden ammatin eli 30 euron suuruista lahjoitusta. Lisätietoja löytyy sekä virallinen ilmoittautuminen ja lahjoituksen tekeminen tapahtuvat Naisten Pankin sivuillaIlmoittauduthan mielellään viimeistään perjantaina 9.9. ja merkitsethän Yhteisö-kohtaan “MiB” jotta saamme tiedon, paljonko mibiläisiä kävelijöitä on mukana.

 

Mukaan voi tulla erittäin mielellään myös lasten kanssa. Tervetuloa, toivottavasti nähdään paljon mibiläisiä kävelemässä hyvän asian puolesta!

Mothers in Business MiB ry 15.8.2016

 

MiB Akatemialle palkinto Service Design Network Finlandin kilpailussa

MiB Akatemia voitti Service Design Network Finlandin Service Kick Grant -kilpailun naisyrittäjien sarjan. MiB Akatemia sai tunnustusta erottautumiskyvystään, B2B-näkökulmasta, skaalautuvuudesta, sosiaalisen innovaation näkökulmasta sekä palvelusta, joka on kehitetty todelliseen tarpeeseen. Palkinnoksi MiB Akatemia saa yli 10 000 euron arvoisen palvelumuotoilupaketin sekä tuhannen euron apurahan. Näiden palkintojen avulla MiB Akatemian palveluja voidaan kehittää niin, että ne vastaavat parhaalla mahdollisella tavalla asiakkaiden tarpeisiin.

Mothers in Business MiB ry 4.6.2016

 

Ylimääräisen yhdistyksen kokouksen päätökset

Mothers in Business MiB ry:n ylimääräinen yhdistyksen kokous pidettiin 2.6.2016.

Kokouksessa esiteltiin MiB Akatemian jatkoa käsitelleen työryhmän tulokset. Työryhmä oli pohtinut osakkuussopimukseen liittyvä teemoja sekä konsultoinut juristia ja mahdollisen yrityksen henkilöosakkaiden edustajia. Kokouksessa päätettiin valtuuttaa yhdistyksen hallituksen edustajat perustamaan MiB Akatemia -pilotin pohjalta osakeyhtiö. Ehtona päätökselle on, että selvitetään ensin yhdistyksen osakkuuden verotukselliset ja rahoitukselliset vaikutukset yhdistykselle. Päätettiin myös käynnistää rekrytointi yhtiön perustajajäseniksi MiB verkostosta ja tarvittaessa sen ulkopuolelta.

 

Yhdistyksen kokouksessa sovittiin, että MiBiä edustava työryhmä aloittaa MiB Akatemiaa koskevan osakassopimuksen neuvottelut ja sopimuksen hahmottelun. Osakassopimus hyväksytetään kesän jälkeen pidettävässä ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa.

 

Kokouksessa päätettiin  myös sääntömuutoksesta. Yhdistys voi tulevaisuudessa hallinnoida ja omistaa osakkeita/osuuksia yleishyödyllisten tarkoitteiden edistämiseksi yksityisoikeudellisissa yhteisöissä.

 

Kokouksessa täydennettiin MiBin hallitusta seuraavilla uusilla hallituksen jäsenillä: Sanna-Maria Lanki (sihteeri), Olivia Kuusinen (viestintävastaava) ja Susanna Mikkonen (jäsenvastaava).

Mothers in Business MiB ry 4.6.2016

 

Kutsu ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen

Tervetuloa Mothers in Business MiB ry:n ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen 2.6.2016 klo 17.00.
Kokoonnumme MiB-paikkakunnilla Helsingissä, Tampereella, Turussa ja Vaasassa, ja muodostamme etäyhteyden kokouspaikkojen välille.

 

Helsinki: MoW, Pieni Roobertinkatu 9, neuvottelutila, Helsinki
Tampere: Monitoimitalo 13/Strömmer-sali, Satakunnankatu 13, Tampere
Turku: Turku pilotoi etäosallistumisjärjestelmää, ohjeet ilmoittautumisen yhteydessä.
Vaasa:  Vaasan kaupunginkirjasto, Kirjastonkatu 13, Vaasa

 

Käsiteltävät asiat:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Esityslistan hyväksyminen
5. MiB Akatemian jatkoa käsitelleen työryhmän tulosten esittely sekä mahdollisen osakeyhtiön perustaminen
6. Sääntömuutos liittyen yhdistyksen toimimiseen osakkaana osakeyhtiössä
7. Hallituksen täydentäminen
8. Muut esille tulevat asiat
9. Kokouksen päättäminen

 

Kevätkokoukseen voivat osallistua kaikki Mothers in Business MiB ry:n jäsenet.

 

Ilmoittautuminen 28.3. mennessä osallistumispaikkakunnan mukaan:
helsinki(a)mothersinbusiness.fi
tampere(a)mothersinbusiness.fi
turku(a)mothersinbusiness.fi
vaasa(a)mothersinbusiness.fi

 

Hallituksen täydentäminen

Sihteeri
Oletko kiinnostunut toimimaan MiBin ytimessä näköalapaikalla ja kasvattamaan verkostojasi? Pysyvätkö sinulla langat hyvin käsissä ja olet mestari organisoimaan niin kokouksia kuin dokumenttejakin? Hae MiBin hallitukseen sihteeriksi! Tehtäviisi kuuluu hallituksen sekä yhdistyksen kokousten valmistelu yhdessä puheenjohtajan kanssa sekä muut kokouksiin liittyvät toimet.

Viestintävastaava
Haluatko tulla mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan MiBin strategista viestintää? Onko sinulla taitava kynä ja viestintäkanavat hallussa? Hae MiBin hallitukseen viestintävastaavaksi! Pääset luotsaamaan hallituksen markkinointivastaavan kanssa viestintä- ja markkinointitiimin toimintaa ja vaikuttamaan MiBin viestinnän tuleviin linjauksiin.

Jäsenvastaava
Jäsenet luovat MiBistä elinvoimaisen yhteisön! Etsimme hallitukseen jäsenvastaavaa, jolle MiB-äidit ovat tärkeitä ja joka haluaa viedä niin tuoreiden äitien kuin jo töihin palanneiden mibiläisten jäsenkokemuksen uudelle tasolle. Pääset perehtymään jäsenien palautteeseen eri kanavien kautta ja miettimään koko MiB-toimintaa jäsenien näkökulmasta.

 

Lähetä 31.5. mennessä lyhyt, vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen info(a)mothersinbusiness.fi. Kirjoita hakemukseen kokemuksestasi MiBin aktiivitoiminnassa tai muusta yhdistystoiminnasta sekä koulutuksesi ja työhistoriasi tai linkki LinkedIn-profiiliisi.

 

Toivomme hakijoilta kykyä sitoutua hallitustyöhön ainakin vuoden 2016 loppuun asti. Lisätietoja puheenjohtaja Emma Tullilalta p. 040 215 1995

Mothers in Business MiB ry 26.5.2016

 

MiB Akatemia saa 50 000 euroa jatkokehittämiseen

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö on myöntänyt MiB Akatemialle 50 000 euron ehdollisen apurahanvertaisverkostoon pohjautuvan yhteistyömallin kehittämiseksi. Rahoitus on jatkoa Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön Teot ratkaisevat -hankkeelle, johon Mothers in Business MiB ry osallistui MiB Akatemia -pilotilla tammi-maaliskuussa. Lue lisää blogista.

Mothers in Business MiB ry ´18.4.2016

 

Kevätkokouksen päätökset

Mothers in Business MiB ry:n sääntömääräinen kevätkokous 30.3.2016 täydensi yhdistyksen hallitusta. Uudeksi markkinointivastaavaksi valittiin Hanna Heikkonen.

Lisäksi kokous hyväksyi MiBin strategian, jonka mukaisesti MiBin visio on olla valtakunnallinen uraäitien verkosto ja arvostettu yhteiskunnallinen vaikuttaja. Missiomme on voimaannuttaa korkeasti koulutettuja pienten lasten äitejä yhteensovittamaan ura ja perhe, tarjota tukea osaamisen kehittämiseen, verkostoitumiseen ja uran edistämiseen sekä edistää uraäitien asemaa työmarkkinoilla ja yhteiskunnassa. Toimintaamme ohjaavia arvoja ovat yhteisöllisyys, innostus ja energisyys, ura- ja perheystävällisyys sekä hyväntuulisuus. MiBiä tehdään rakkaudesta uraan ja perheeseen!

Kokous vahvisti yhdistyksen tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden vastuuvelvollisille vuodelta 2015. Lisäksi kokouksessa esiteltiin MiB Akatemia -kokeilun tulokset. Yhdistyksen hallitus oli asettanut työryhmän pohtimaan Akatemian jatkomahdollisuuksia ja yhdistyksen roolia siinä, ja kevätkokous päätti julkistaa  haun uutiskirjeen kauttatyöryhmän täydentämiseksi.

Mothers in Business MiB ry 31.3.2016

 

MiB laajenee Vaasaan

MiBin neljäs paikallisjaosto perustettiin maaliskuussa Vaasaan. Kaupungissa oli aktiivisesti toimiva, vuoden 2015 alussa perustettu Vaasan uraäidit -verkosto, joka oli MiBin tapaan kerännyt yhteen urahenkisiä äitejä sekä järjestänyt mm. yritysvierailuja ja tapaamisia. Toiminta oli jo valmiiksi vakiintunutta ja arvot MiBin kanssa yhteisiä, joten verkosto liitettiin MiBiin tekemällä siitä yhdistyksemme neljäs paikallisjaosto, MiB Vaasa. Tervetuloa joukkoomme, vaasalaiset uraäidit!

Mothers in Business MiB ry 30.3.2016

 

MiB ry:n kevätkokouskutsu 2016

Tervetuloa Mothers in Business MiB ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen 30.3.2016 klo 17.00.

 

Kokoonnumme MiB-paikkakunnilla Helsingissä, Tampereella, Turussa ja Vaasassa, ja muodostamme etäyhteyden kokouspaikkojen välille.

 

Helsinki: Lapinrinne 2, Kamppi, Helsinki (A-rappu, soita ovisummeria)
Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Kampusareena
Turku: Vahvistetaan ilmoittautumisen yhteydessä
Vaasa: Vahvistetaan ilmoittautumisen yhteydessä

 

Käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Toiminnantarkastuksen, tilien ja toiminnantarkastajien lausunnon esittely sekä tilinpäätöksen vahvistaminen vuodelta 2015
6. Vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille vuodelta 2015
7. Yhdistyksen strategian hyväksyminen
8. Hallituksen täydentäminen
9. MiB Akatemian tulosten esittely ja jatkoa käsittelevän työryhmän asettaminen
10. Muut esille tulevat asiat
11. Kokouksen päättäminen

 

Kevätkokoukseen voivat osallistua kaikki Mothers in Business MiB ry:n jäsenet.

 

Ilmoittautuminen 28.3. mennessä osallistumispaikkakunnan mukaan:
helsinki(a)mothersinbusiness.fi
tampere(a)mothersinbusiness.fi
turku(a)mothersinbusiness.fi
vaasa(a)mothersinbusiness.fi

 

Hallituksen täydentäminen
Hallituksen täydentäminen markkinointivastaavalla
Oletko jo yhdistystoiminnassa kouliutunut markkinoinnin osaaja tai oikeaa mahdollisuutta odottanut hiomaton timantti? Haluatko olla mukana rakentamassa MiBistä valtakunnallista ilmiötä ja viemässä MiBin tunnettuuden uudelle tasolle?
MiBin hallitukseen 2016 etsitään markkinoinnin osaajaa, joten nyt voi olla sinun tilaisuutesi!

 

Hallitustoiminta on MiBin toiminnan luonteen takia melko intensiivistä, mutta sitäkin antoisampaa. Mikäli haluat asettua ehdolle hallitukseen yhdistyksen kokouksessa, lähetä napakka ja vapaamuotoinen hakemuksesi osoitteeseen info(a)mothersinbusiness.fi tiistaihin 29.3. klo 21 mennessä. Hakemuksesta tulisi käydä ilmi seuraavat asiat:
1. Kokemuksesi MiBin aktiivitoiminnasta tai muusta relevantista yhdistystoiminnasta sekä olennaiset verkostot
2. Markkinointi-/viestintäosaamisesi ja -kokemuksesi
3. Koulutuksesi ja työhistoriasi (lyhyesti) tai linkki esim. LinkedIn-profiiliin

Mothers in Business MiB ry 23.3.2016