Etätyöllä joustoa arkeen

10.9.2015
MiB

Toteutimme elokuussa kyselyn perheen ja työelämän yhdistämisestä. Kyselyyn vastasi 147 MiB-äitiä. Etätyömahdollisuuksien lisäämistä pidettiin erittäin tärkeänä työn ja perhe-elämän sujuvassa yhdistämisessä (asteikolla 0–10 keskiarvo 9,02). Etätyökulttuuria tunnuttiin pitävän perheystävällisenä ja esimerkiksi päivittäistä logistiikkaa helpottavana tekijänä.

”Nykyinen työnantajani suhtautuu erittäin positiivisesti etätyöhön ja jopa palavereihin voi osallistua etänä Skypen kautta. Tästä on suuri etu varsinkin sellaisille, joilla työmatkoihin muuten menisi 1–2 tuntia päivässä. Myös yrityskulttuuri nykyisessä työpaikassani on erittäin perheystävällinen.”

Etätyömahdollisuus koetaan joustavuutena työnantajan puolelta. Mahdollisuuden tulisi kuitenkin olla aito. Kyselyn avoimista vastauksista välittyi ristiriitaa sen suhteen, milloin ja millä ehdoin etätyö sallitaan.

” — etätyön säännöt ovat olleet sellaiset, jotka eivät mitenkään helpota työn ja perheen yhdistämistä. Jos työmatkaa on tuntikin, on vaikea ehtiä sekä viemään että hakemaan lapsi hoidosta, ja siitä olisi erittäin suuri apu, jos 30–60 minuuttia päivittäisestä työajasta saisi tehdä kotona tai työmatkalla. Minun työpaikallani etätyö on kuitenkin määritelty niin, että sitä ei saa käyttää säännöllisesti työntekijän oman ajankäytön helpottamiseen, vaan ainoastaan ns. kiireellisen työtehtävän vaatiessa. — Itse en juurikaan halunnut enää pyytää etätyötä, epäselvien vaatimusten takia ja koska pyyntöön suhtauduttiin yleensä melko negatiivisesti.”

Toisinaan etätyö ei siis ole niinkään työntekijän mahdollisuus, vaan perhe-elämän suuntaan joustamaton järjestelmä, tai jopa oletus työskennellä silloinkin kun muutoin olisi kotona.

”Sairaan lapsen hoito ja etätyö tyypillisesti sekoitetaan; ainakin esimiesasemassa olettavat itseltään ja muiltakin, että sairaan lapsen hoitopäivä olisi yhtä kuin etätyöpäivä.”

Etätyömahdollisuuksien rinnalle nostettiin joustavat työajat ja tuloskeskeisyys työaikakeskeisyyden sijaan. Työn tekemisen tapojen tulisi mukailla työelämän tarpeita ja haasteita, joihin nykyisellään yksittäisen työntekijän saattaa olla vaikea vastata.

”Työelämä muuttuu ja vaatii työntekijältä paljon. Työnantajapuolen tulisi pystyä muuttamaan myös työn tekemisen tapoja, jotta (naisten) osaaminen ei jää joustamattomien työtapojen jalkoihin.”

Kooste kyselyn tuloksista löytyy täältä.

Kirjoittanut Riina Hamrén, MiBin sidosryhmävastaava.

No comments

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ratkaise alla näkyvä laskutoimitus lähettääksesi kommentin *