MiB Akatemia saa 50 000 euroa jatkokehittämiseen

18.4.2016
MiB

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö on myöntänyt MiB Akatemialle 50 000 euron ehdollisen apurahan vertaisverkostoon pohjautuvan yhteistyömallin kehittämiseksi. Rahoitus on jatkoa Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön Teot ratkaisevat -hankkeelle, johon Mothers in Business MiB ry osallistui MiB Akatemia -pilotilla tammi-maaliskuussa.

MiB Akatemia on perhevapaalta työelämään palaaville äideille ja heidän työnantajilleen luotu osaamisen tunnistamisen ja kehittämisen kokonaisuus, joka kannustaa osapuolia avoimeen keskusteluun ja luo parempia työelämän käytäntöjä. Ensimmäinen MiB Akatemia toteutettiin kokeiluna, jonka välittömät tulokset ovat rohkaisevia. Kolme kuukautta kestäneeseen kokeiluun osallistui viisi äitiä neljästä Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksestä sekä ammatillisen kehittymisen ammattilaisia. Kokeilu huipentui tiiviiseen työskentelyjaksoon, johon sisältyi sisältyi muun muassa ryhmäcoachingia, työntekijän motivaatiotekijöiden, osaamisen ja vahvuuksien kartoittamista sekä ohjattu keskustelu esimiehen kanssa urasuunnitelman luomiseksi.

Kokeilun vaikuttavuutta arvioi Työterveyslaitos, jonka johtava asiantuntija Salla Toppinen-Tanner kommentoi tuloksia näin:

“MiB Akatemia onnistui fokusoimaan äitien ajatuksia työhön, kirkastamaan uraan liittyviä toiveita ja odotuksia, konkretisoimaan omia tulevaisuuden suunnitelmia sekä luomaan itseluottamusta työuran järjestämiseen ja itsestä huolehtimiseen. Osallistujat voimaantuivat ja kokivat myös hyvinvointinsa paremmaksi. Toki tulokset ovat suuntaa-antavia näin pienessä joukossa (viisi osallistujaa).”

DSC06634

Ensimmäisen MiB Akatemian osallistujat ja järjestäjätiimi

MiB Akatemiasta halutaan kehittää jatkossa entistäkin vaikuttavampi yhteistyömalli, jossa työnantajat, työntekijät, vaikuttajat ja osaamisen asiantuntijat tuovat perhevapaalta palaavien työntekijöiden kyvyt ja motivaation täysipainoisesti työnantajan ja yhteiskunnan hyödynnettäväksi.

“Haluamme jatkaa MiB Akatemian kehittämistä auttaaksemme työnantajia ja perhevapailta töihin palaavia työntekijöitä löytämään toimivat ratkaisut uran kriittisessä vaiheessa. Motivoituneen työntekijän ketterä paluu töihin lisää sitoutumista ja työn tuottavuutta. Ei myöskään kannata unohtaa, että perheystävällisyys on yrityksen valtti kilpailtaessa ammattitaitoisista työntekijöistä!” kertoo MiB Akatemia -kokeilun projektipäällikkö Riina Salmivalli.

Seuraava askel on luoda tulevaa työskentelyä varten toimintamuoto, jolla varmistetaan MiB Akatemian kehitys jatkossa sekä varmistetaan rahoituksen yleishyödyllisyysehdon toteutuminen. Tätä selvittää parhaillaan työryhmä, joka koostuu vapaaehtoisista yhdistyksen jäsenistä.

“Uskon, että löydämme toimintamallin, joka mahdollistaa MiB Akatemian ammattimaisen kehittämisen siten, että taustalla on ainutlaatuisen yhteisömme tuki. Toisaalta ensisijaisen tärkeää on myös se, että MiB Akatemiasta pääsevät tavalla tai toisella osalliseksi mahdollisimman monet verkostomme jäsenet”, Riina Salmivalli jatkaa.

Lisätietoja: Riina Salmivalli, p. 050 342 5585, akatemia@mothersinbusiness.fi

No comments

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ratkaise alla näkyvä laskutoimitus lähettääksesi kommentin *