MiBin Mentorointiohjelman sisältö ja tapaamiset

Kaikki alkaa parinmuodostuksesta

Menestyksekäs mentorointiohjelma pohjautuu luottamuksellisille, rehellisille ja siten tuloksekkaille keskusteluille. Avoimuus ja luottamus parien välillä takaavat sen, että ohjelman aikana tapahtuu kehitystä. Molemminpuolinen arvostus ja kunnioitus ovat muita avaintekijöitä menestykseen. Mentori-aktoriparien muodostaminen tehdään ennen ohjelman alkua. Pareja muodostettaessa kiinnitetään huomiota siihen, että henkilöt ovat yhteensopivia kokemuksensa ja odotustensa kautta. Pareja muodostettaessa pyritään varmistamaan myös, että parit sopivat yhteen persoonallisuutensa puolesta mahdollisimman hyvin.

Mentoroinnin lähtökohtana on aina aktorin kehittymistavoitteet ja odotukset. Tavoite määritellään ohjelman alussa mahdollisimman konkreettisesti. Pareja muodostettaessa pyritään siihen, että löydetään paras mahdollinen yhdistelmä, jossa mentorin erityisosaaminen ja kokemus vastaavat mahdollisimman hyvin aktorin kehittämisalueita ja tavoitteita. Otamme huomioon myös molempien konkreettiset odotukset ohjelmalle ja mitä he haluavat saavuttaa ohjelmaan osallistumalla.

Mentorointiohjelmaan hakeminen ei ole verrannollista työnhakuun. Voi olla, että aktorin tavoitteita ja kehittämisalueita vastaavaa mentoria ei löydy.

Kaikki hakijat haastatellaan ennen ohjelman alkua. Kaikki ohjelmaan osallistujat täyttävät kaksi web-pohjaista itsearviointikyselyä, joiden avulla kartoitetaan mm. jokaisen vuorovaikutustyyliä ja motivaatiotekijöitä. Tuloksia hyödynnetään yhteensopivien parien muodostamisessa.

Mentorointiohjelman tapaamiset

Ohjelma sisältää neljä yhteistä valmennustilaisuutta, jonka lisäksi mentori-aktori parit tapaavat toisiaan 4-5 viikon välein ohjelman keston ajan, yhteensä 8-10 kertaa. Ennen jokaista tapaamista aktorin tehtävänä on toimittaa mentorille agenda tapaamiseen sisältäen ne keskustelunaiheet, joista aktori haluaa keskustella.

Kick-off valmennus, 0.5 päivää (MPS)

  • viitekehys; mentorointi kehittämismuotona
  • vuorovaikutus oppimismenetelmänä
  • konkreettiset työkalut ja menetelmät tavoitteellisen prosessin läpiviemiseksi
  • omaan pariinsa tutustuminen ja liikkeellelähtö!
  • kokemukset ohjelmaan osallistuneilta mentoreilta ja aktoreilta

Aktoreiden yhteinen välitapaaminen (MiB)

Mentoreiden yhteinen välitapaaminen (MiB)

Mentoreiden ja aktoreiden yhteinen välitapaaminen (MiB)

Päätösseminaari (MPS)