MiBin oma mentorointiohjelma käynnistyy tammikuussa!

MiBin tavoitteena on tarjota mahdollisuuksia ammatilliseen ja henkilökohtaiseen kehittymiseen perhevapaiden aikana ja työelämään paluun jälkeen. MiB tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden ammattimaisesti rakennettuun ja tuettuun työelämän ulkopuoliseen mentorointiohjelmaan. Yhdeksän kuukauden mittaisen ohjelman aikataulutuksesta ja hallinnoinnista vastaa MiB. MPS vastaa mentorointiohjelman kick off tilaisuuden sisällöstä. MPS:n Minna Hirsimäki toimii MiBin tukena ohjelman aikana. Yhteistyösopimuksemme MPS:n kanssa on paikallinen ja näin ohjelma on käynnissä Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla.

Haku MiBin tammikuussa 2018 alkavaan mentorointiohjelmaan alkaa 29.8.2017 ja päättyy 27.10.2017. Haemme sekä mentoreita että aktoreita.

 Yhteistyökumppaninamme mentorointiohjelmassa toimii MPS, joka on suomalainen, kansainvälisesti toimiva johtamisen, muutoksenhallinnan ja strategisten henkilöstöratkaisujen asiantuntija. MPS:n oman mentorointiohjelman läpi on kulkenut yli 400 tyytyväistä mentoria ja aktoria.

 

Mentorointi tarjoaa mahdollisuuksia

Mentorointi vahvistaa ammatillista identiteettiä sekä vahvistaa uskoa työelämässä pärjäämiseen. Mentorointiprosessin aikana aktorin suunnitelmat selkiytyvät ja usko tulevaisuuteen vahvistuu. Mentorointi tarjoaa mahdollisuuden tunnistaa ja kehittää omaa osaamista, tavoitteita ja mahdollisuuksia sekä laajentaa verkostoja ja saada sekä palautetta, että tukea omiin valintoihin. Mentorointi rohkaisee ottamaan uusia haasteita vastaan. Myös mentorit saavat uutta energiaa ja uusia näkökulmia omaan työhönsä. Mentorointi kasvattaa osallistujien itseluottamusta ja kehittää vuorovaikutustaitoja molemminpuolisesti.

MiBin mentorointiohjelma

MiBin mentorointiohjelma tarjoaa mahdollisuuden sekä toisilta oppimiseen, että itsensä kehittämiseen ammatillisesti myös perhevapaiden aikana. Ohjelmaan hakijan ei tarvitse olla työsuhteessa päästäkseen mukaan ohjelmaan. MiBin mentorointiohjelma mahdollistaa erilaisella taustalla ja erilaisessa uravaiheessa olevien mentori-aktoriparien muodostamisen. Mentorointisuhteen molemmilla osapuolilla on mahdollisuus oppia erilaisista organisaatioista, yrityskulttuureista, toimialoista ja toimitavoista. Mentoroinnin luottamuksellisuutta tukee myös mentorointiohjelman erillisyys organisaatiorakenteista. Keskustelu on näin vapaampaa ja siten monipuolisempaa ja kehittävämpää.

MiB tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden ammattimaisesti rakennettuun ja tuettuun työelämän ulkopuoliseen mentorointiohjelmaan. Yhdeksän kuukauden mittaisen ohjelman aikataulutuksesta ja hallinnoinnista vastaa MiB. MPS vastaa mentorointiohjelman kick off -tilaisuuden sisällöstä. MPS:n Minna Hirsimäki toimii MiBin tukena ohjelman aikana.

Onnistumista ja vaikuttavuutta arvioidaan yhdessä prosessin aikana ja lopuksi.

Hae tai ilmoita!

Hae Aktoriksi >>

Mentoroitavat valitaan hakemusten perusteella. Edellytämme, että sinulla on selkeästi määriteltävissä oleva tavoite, mitä kohti mentoroinnin avulla haluat kulkea. Lisäksi edellytämme, että olet kehityshaluinen, oppimiskykyinen ja määrätietoinen.

Hae Mentoriksi >>

Mentorilta odotamme laajaa, monipuolista ja syvää ammatillista osaamista sekä vahvaa kokemusta johtajuudesta. Odotamme myös aitoa halua jakaa omaa kokemusta ja osaamista eteenpäin. Itsellesi saat uutta energiaa ja uusia näkökulmia.

Aikataulu

Hakuaika ohjelmaan alkaa 29.8.2017 ja päättyy 27.10.2017.

Lisätietoja

Sähköpostitse: mentorointi(a)mothersinbusiness.fi

Katja Einesalo, p. 040 5691 054
Maria Berglund, p. 040 561 5153
Mirva Nokelainen, p. 040 526 9723

Mentorointiohjelman kustannukset

Aktorit

Yhdeksän kuukauden mentorointohjelman hinta on 50 euroa. Lisäkustannuksia sinulle saattaa tulla esim. mentorille tarjottavaan kahvikupilliseen mentorointitapaamisen aikana.

Mentorit

Mentorointiohjelma on mentoreille maksuton eikä heille makseta erillistä korvausta heidän panostuksestaan.

MPS-Yhtiöt lyhyesti

MPS on suomalainen, kansainvälisesti toimiva johtamisen, muutoksenhallinnan ja strategisten henkilöstöratkaisujen asiantuntija. Yli 40 vuoden kokemuksella tiedämme, että hyvä johtaminen ja motivoitunut henkilöstö ovat lähtökohta liiketoiminnan menestykselle. Suomessa toimimme brändeillä MPS Executive Search, MPS Career ja MPS Prewise. Baltiassa, Venäjällä ja Kiinassa toimivat MPS-yhtiöt sekä kansainväliset verkostomme EXS International ja Career Star Group varmistavat asiakkaan tarpeisiin vastaamisen maailmanlaajuisesti. www.mps.fi

Mitä mentorointi ei ole?

  • Mentori ei ole kaveri, valmentaja, terapeutti tai opettaja joka antaisi valmiita vastauksia, tulkintoja tai päätelmiä aktorille
  • Mentoroinnissa ei käsitellä aktorin kaikkia kehittymistarpeita vaan keskitytään ennalta määriteltyihin tavoitteisiin

Hyvä aktori

  • Määrittelee itselleen realistiset ja konkreettiset tavoitteet
  • Sitoutuu ja on aktiivinen koko ohjelman ajan
  • On valmis haastamaan itsensä ja tapansa toimia

Hyvä mentori

  • On aidosti kiinnostunut mentorointisuhteesta ja aktorin tavoitteiden saavuttamisesta
  • Kuuntelee aktiivisesti
  • Jakaa tietojaan ja kokemuksiaan
  • Osaa antaa myös rakentavaa palautetta