Mikä on MiB LaB?

MiB Lab on väylä jäsenille ja aktiiveille tuoda omia ideoita ja ratkaisumalleja osaksi MiBin toimintaa. MiB haluaa kannustaa jäsenistöänsä tuomaan esiin ja jatkojalostamaan uusia toimintaideoita ja aloitteita. MiB Lab on tähän suunniteltu ketterän kokeilemisen ja kehittämisen toimintamalli, jonka avulla MiB pilotoi ja arvioi uusia projekteja, toimintaideoita ja aloitteita.

MiB Labin tarkoituksena on testata ideoiden toimivuus ennen laajempaa käyttöönottoa. Samalla kannustetaan jäseniä ja aktiiveja kehittämään uusia projekteja ja ideoita MiBin toiminnaksi.

Mitä haemme?

Etsimme jatkuvasti uusia ratkaisuja ja ideoita, joilla MiBin aktiivina toimimisen edellytyksiä, jäsenkokemusta ja jäsenpalvelua voidaan parantaa.

Mitä edellytämme?

Mikäli ratkaisusi on vielä puhdas idea korviesi välissä, kehotamme ottamaan meihin yhteyttä siinä vaiheessa, kun ideaa on kehitelty suunnitelmaksi asti. Projektisuunnitelman tulee sisältää projektien idea, etenemissuunnitelma, tiimi ja kesto. Projektisuunnitelma (max 3 sivua) lähetetään erillisenä tiedostona Hallituksen MiB LAB -vastaavalle, joka esittelee aloitteen hallitukselle. MiB LAB projekti tulee hyväksyttää MiBin hallituksella ennen projektin aloittamista.

MiB Lab -projektit katselmoidaan puolivuosittain, tarkoituksena selvittää voidaanko toiminta ottaa osaksi MiBin toimintoja, jatketaanko MiB Labin alla vai lopetetaanko toiminta. Uudet aloitteet projektoidaan ja niille määritetään vastuutettu tiimi.

Mitä tarjoamme?

Mikäli koemme idean kiinnostavaksi, tarjoamme mahdollisuuden päästä kokeilemaan sitä käytännössä osana MiB Lab toimintaa. Lupaamme vähintäänkin kehittämispalautteen jokaiselle idean esittäneelle. Parhaimmillaan otamme kehittämäsi idean kokeiluvaiheen jälkeen käyttöön eli osaksi MiBin ydintoimintaa.

MiB Lab -toiminnan alaisille kokeiluprojekteille on haettavissa harkinnanvarainen 100-1000 euron starttiraha. MiB Lab -starttirahaa haetaan hallitukselta pilotin käynnistymiseen liittyviin toimintoihin, projektin tarpeiden mukaan. Rahankäytölle tulisi esittää etukäteen hyväksytettävä toteutussuunnitelma ja hankkeen tarkasteluvaiheessa kevyt raportti.

Lisätietoja:

Annica Moore
MiB ry hallituksen pj ja MiB Lab vastaava
puheenjohtaja(a)mib.fi
p. 050 352 5347

MiB Lab ohjeet (pdf)